Brak księgi wieczystej nieruchomości

Czy każda nieruchomości posiada księgę wieczystą?

Nie, dla niektórych nieruchomości nigdy nie została założona księga wieczysta. Dotyczy to zwykle nieruchomości prywatnych, gdyż dla nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego księgi wieczyste niemal zawsze są założone. Większość nieruchomości posiada zatem założoną księgę wieczystą, ale nie wszystkie.

Czy istnieje obowiązek założenia księgi wieczystej?

Tak, jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej należy ją założyć. W przypadku, gdy Sąd wieczystoksięgowy uzyska informację, że dla danej nieruchomości nie została założona księga wieczysta może zostać nałożona na właściciela grzywna nawet do 10 000 zł.

Jak ustalić, czy dla danej nieruchomości jest prowadzona jest księga wieczysta?

W celu ustalenia, czy dla nieruchomości założona jest księga wieczysta można zwrócić się do Starostwa Powiatowego o wydanie odpisów z ewidencji gruntów. Na odpisie z ewidencji gruntów powinien znajdować się numer księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli na przedmiotowym dokumencie nie znajduje się numer księgi wieczystej bardzo możliwe, że dla nieruchomości tej nie jest założona księga wieczysta. Alternatywnie można zwrócić się do Sądu Wydziału Ksiąg Wieczystych o udzielenie informacji, czy dla danej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Pamiętaj, że aby uzyskać odpis z ewidencji gruntów lub informacje z Sądu musisz być właścicielem nieruchomości lub wykazać interes prawny. W razie braku możliwości uzyskania ww. dokumentu lub informacji możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego o pomoc.

Jak ustalić właściciela nieruchomości, w przypadku braku założenia księgi wieczystej

W celu ustalenia kto jest właścicielem nieruchomości, której dane nie są ujawnione w księdze wieczystej należy odnaleźć dowód własności. Dowodem takim może być akt notarialny, akt własności ziemi lub orzeczenie Sądu. Dowodem takim mogą być również dane zawarte w księgach gruntowych lub wykazach hipotecznych. Jeżeli nie jesteś w stanie odnaleźć tych dokumentów możesz zlecić ich poszukiwanie w archiwach.

Co zrobić, w sytuacji gdy w dokumentacji istnieją rozbieżności co do oznaczenia nieruchomości?

Na przestrzeni lat numery działek oraz ich rozmiary, a nawet położenie ulegały zmianom, w wyniku postępowań rozgraniczeniowych, scaleniowych oraz modernizacji ewidencji gruntów. W przypadku gdy dane nieruchomości uległy zmianie należy sporządzić mapę synchronizacyjną. Dokument ten może sporządzić uprawniony geodeta.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nie wiesz czy dla Twojej nieruchomości założono księgę wieczystą, nie posiadasz potrzebnych dokumentów potrzebnych notariuszowi do sporządzenia aktu notarialnego lub chciałbyś uregulować stan prawny nieruchomości zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół radców prawnych załatwi za Ciebie formalności. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj. Zadzwoń na numer 724-046-783 lub napisz. Chętnie Ci pomożemy.