Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty

Kiedy Sąd nie wyda nakazu zapłaty?

W niektórych przypadkach Sąd nie wydaje nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pomimo żądania powoda. Dzieje się tak w sytuacjach określonych w kodeksie postępowania cywilnego. W takiej sytuacji Sąd rozstrzygnie żądanie pozwu na rozprawie. Przeszkody uniemożliwiające wydanie nakazu zapłaty mają charakter formalno-prawny co oznacza, że ich zaistnienie bezwzględnie nakazuje zaniechanie wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty może być wydany gdy roszczenie na podstawie dołączonego do pozwu materiału dowodowego należy uznać za zasadne. Taki materiał będzie stanowić w szczególności umowa pisemna zawarta pomiędzy stronami stosunku prawnego. Przeszkodę do wydania nakazu zapłaty stanowi natomiast oczywista bezzasadność roszczenia. Jest to zrozumiałe, gdyż jeżeli już na pierwszy rzut oka dla orzekającego prawnika żądanie pozwu nie zasługuje na ochronę nie zachodzi potrzeba wydania ww. nakazu. Dzieje się tak, w szczególności gdy powód domaga się zapłaty kwoty, która jak wynika z treści uzasadnienia pozwu została już uiszczona przez dłużnika. Nakaz zapłaty nie może także zostać wydany w przypadku gdy przytoczone przez powoda okoliczności budzą uzasadnione wątpliwości. Wątpliwość taka może polegać w szczególności na tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie podrobienia podpisu na umowie stanowiącej podstawę roszczenia powoda. Dodatkowo nie istnieje możliwość wydania nakazu zapłaty gdy roszczenia powoda wynika z umowy wzajemnej. Umowa wzajemna to taka umowa na podstawie której obie ze stron są wzajemnie wobec siebie zobowiązane oraz uprawnione, a ich świadczenia mają ekwiwalentny charakter.

Przesłanki negatywne wydania nakazu zapłaty

Kolejną przesłanką negatywną w zakresie wydania nakazu zapłaty jest niemożliwość doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty. Dzieje się tak gdy miejsce pozwanego nie jest znane. W takim przypadku co prawda można wytoczyć powództwo po uprawdopodobnieniu okoliczności, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane i w takim przypadku jego interesy w toku rozprawy będzie reprezentował kurator jednak wydanie nakazu zapłaty nie jest wówczas możliwe. Podobnie jest w sytuacji gdy miejsce pobytu pozwanego znajduje się poza granicami kraju, bowiem nakaz zapłaty musi zostać doręczony w Polsce. Funkcję kuratora dla strony nieznanej z miejsca pobytu pełni najczęściej adwokat lub radca prawny.

Ochrona praw pozwanego

Przesłanki negatywne w zakresie możliwości wydania nakazu zapłaty służą ochronie praw pozwanych, którzy w skutek uprawomocnienia nakazu zapłaty będą zobowiązani do zapłaty pod rygorem wytoczenia postępowania egzekucyjnego. Postępowanie upominawcze jest niezwykle szybkie i proste dlatego służy co do zasady dochodzeniu roszczeń o charakterze niespornym. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku oraz Jarosławiu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus