Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Cesja wierzytelności

Na czym polega cesja wierzytelności? 

Cesja wierzytelności polega na przelaniu wierzytelności z jednej osoby na drugą. W takim przypadku następuje zmiana pierwotnego wierzyciela. Zasadą jest, że w przypadku zmiany wierzyciela nie jest konieczna zgoda dłużnika, co za tym idzie bank, czy inny pożyczkodawca lub kredytobiorca może sprzedać nasz dług np. firmie windykacyjnej. Zasada ta nie obowiązuje w drugą stronę, bowiem do zmiany dłużnika potrzebna jest zgoda wierzyciela. Jest to zrozumiałe bowiem zamiana taka może wpływać na możliwość zaspokojenia wierzyciela, z uwagi na fakt iż nowy dłużnik może dysponować mniejszymi zdolnościami płatniczymi niż poprzedni. Zasady cesji wierzytelności reguluje kodeks cywilny. W raz z przeniesieniem prawa do wierzytelności na nowego wierzyciela przechodzą również inne prawa związane z wierzytelnością, takie jak uprawnienie do żądania należności ubocznych, w szczególności odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Charakter umowy cesji wierzytelności 

Umowa cesji ma charakter zobowiązująco-rozporządzający, chyba że strony inaczej postanowią lub jeżeli lex specialis przewidział wyjątek w tym zakresie. Umowa cesji jest również umową kauzalną, oznacza to, że jej ważność nie jest oderwana od przyczyny jej zawarcia, czyli stosunku podstawowego, któremu umowa ta czyniła zadość (zobowiązaniem abstrakcyjnym natomiast jest np. zobowiązanie wynikające z czeku). Umowa przelania wierzytelności może być zawarta w dowolnej formie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy sama wierzytelność jest stwierdzona pismem to również jej cesja powinna czynić zadość pisemnej formie. Nowy wierzyciel powinien zawiadomić dłużnika o cesji pod tym rygorem, że w przypadku gdy tego nie zrobi dłużnik będzie mógł skutecznie spełnić zobowiązanie do rąk pierwotnego wierzyciela (chyba, że dłużnik wiedział o zmianie wierzyciela na podstawie cesji). W niektórych przypadkach można również nabyć prawa do wierzytelności spłacając cudzy dług. Warto pamiętać, że w przypadku cesji wierzytelności nowy wierzyciel musi uzyskać nową klauzule wykonalności, bowiem klauzula ta wskazuje konkretnego wierzyciela. Można również zamieścić w umowie, z której wynika wierzytelność, że wierzyciel nie będzie mógł dokonać cesji wierzytelności, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy umowa ta ma formę pisemną również to postanowienie musi mieć taką formę. Zasadą jest, że pierwotny wierzyciel odpowiada wyłącznie za istnienie zobowiązania, a nie za zdolności płatnicze dłużnika.

Pomoc zawodowych prawników 

Jeżeli bank lub inny wierzyciel zbył Twoją wierzytelność i chcesz wiedzieć czy miał do tego prawo zapytaj adwokata lub radcy prawnego. Prawnik pomoże Ci również w przypadku gdy to Ty chcesz scedować przysługującą Ci wierzytelność na inną osobę. Zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego osoby z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Województwa Podkarpackiego, w tym powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz jarosławskiego. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus