Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Darowizna

Charakter prawny darowizny w polskim porządku prawnym 

Darowizna wbrew obiegowej opinii nie jest czynnością jednostronną, ale umową prawa cywilnego. Do jej zawarcie konieczne jest bowiem zarówno zgodne oświadczenie woli obdarowanego, jak i darczyńcy. Kwestie związane z darowizną reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa, a w zakresie nieregulowanym lub bezwzględnie obowiązującym przepisy kodeksy cywilnego. Istota darowizny polega na tym, że jeden podmiot zobowiązuje się wobec drugiemu podmiotu przekazać nieodpłatnie pewien składnik majątkowy. Umowa darowizn może być zawarta w dowolnej formie, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie darczyńcy musi mieć formę aktu notarialnego. Niespełnienie tego wymogu powoduje nieważność dokonane czynności prawnej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których darowizna została już wykonana, w takim przypadku nawet w przypadku gdy oświadczenie darczyńcy nie zostanie złożone w przepisanej formie darowizna jest ważna. Oczywiście w przypadku gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość koniecznym jest bezwzględne zachowanie formy aktu notarialnego

Wynagrodzenie dla darczyńcy 

Umowa darowizny jest bezpłatna, co oznacza, że nie może być przewidziane z jej tytułu wynagrodzenie dla darczyńcy, wówczas będzie ona miała bowiem charakter pozornej czynności prawnej. Możliwe jest jednak dokonanie darowizny z poleceniem, co polega na tym, iż darczyńca nakłada na obdarowanego obowiązek określonego działania lub zaniechania. Zobowiązanie obdarowanego ma w tym przypadku charakter naturalny, inaczej niezupełny co oznacza, że jego wykonanie nie może być przymusowo wyegzekwowane.

Odwołanie darowizny 

W przypadku dokonania darowizny istnieje możliwość jej odwołania. Jeżeli zobowiązanie darczyńcy wynikające z umowy darowizny nie zostało jeszcze wykonane, np. nie został przeniesiony na obdarowanego przedmiot darowizny odwołanie darowizny jest możliwe po spełnieniu niewygórowanych przesłanek, o którym mowa w kodeksie cywilny (wykonanie darowizny uniemożliwi darczyńcy utrzymanie siebie lub osób wobec, których jest zobowiązany do alimentacji). W przypadku natomiast darowizny już wykonanej skuteczność odwołania jest oceniania według zasadności oświadczenia o odwołania darowizny. Oświadczenie takie jest skuteczne jeżeli odwołanie darowizny nastąpiło z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, np. dopuszczenia się wobec darczyńcy czynu nagannego pod względem etycznym, np. zdrada. Odwołanie darowizny powinno mieć formę pisemną. Po odwołaniu darowizny można domagać się zwrotu przedmiotu darowizny na drodze polubownej, a potem Sądowej. W postępowaniu tym może nam pomóc adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii 

Nasza Kancelaria posiada swoje siedziby w Przeworsku Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia spotkania podczas którego uzyskają państwa poradę prawną w sprawach darowizny adekwatną do stanu faktycznego.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus