Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja należności

Na czym polega windykacja? 

Windykacja należności na drodze formalno-prawnej powinna zacząć się od pisemnego wezwania dłużnika do zapłaty. Najlepiej jak wezwanie takie przygotuje prawnik, najlepiej radca prawny lub adwokat. W wezwaniu takim należy skutecznie przekonać dłużnika, aby ten dobrowolnie uregulował zobowiązanie. W tym celu należy pouczyć dłużnika, że w przypadku nie zaspokojenia zobowiązania skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie skutkować dla dłużnika wyjątkowo negatywnymi konsekwencjami finansowymi. W takiej sytuacji bowiem oprócz należności głównej dłużnika obciążą koszty procesu, a dokładniej obowiązek ich zwrotu stronie powodowej, jeżeli wygra ona postępowanie. Koszty procesu to w szczególności opłata wpisowa od wniesienia powództwa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa oraz ewentualne wydatki na pokrycie kosztów opinii biegłego jeżeli taka opinia jest niezbędna.  Do kosztów tych zalicza się również wynagrodzenie pełnomocnika, jeżeli pełnomocnik ten jest radcą prawnym lub adwokatem. Nie zalicza się natomiast kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radca prawnym, nawet jeżeli jest prawnikiem.

Nadanie klauzuli wykonalności 

Dłużnika obciąża również koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi. Gdy dłużnik nie wykona dobrowolnie wyroku będzie musiał również pokryć koszty związane z egzekucją, w tym opłatę egzekucyjną oraz koszty poszukiwania majątku dłużnika. W wezwaniu do zapłaty należy dłużnikowi wyznaczyć termin zapłaty oraz pouczyć o tym, że od dnia wymagalności roszczenia wierzyciel ma prawo doliczać odsetki umowne jeżeli takie zostały ustalone lub ustawowe.

Skierowanie sprawy do Sądu 

Jeżeli dłużnik nie spełnił dyspozycji zobowiązania należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie również można powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnego, gdyż tylko taki prawnik może reprezentować stronę w sądzie bez ograniczeń. Do pozwu należy dołączyć dokumenty lub inne dowody potwierdzające istnienie zobowiązania w szczególności podpisane przez dłużnika rachunki czy umowy. Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym albo rozpoznać sprawę na zasadach ogólnych. Warto pamiętać, że w niektórych sprawach pozew należy złożyć na urzędowym formularzu. Skuteczne z punktu widzenia powoda przeprowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego doprowadzi do odzyskania należnych pieniędzy i obciążenia kosztami procesu niesumiennego dłużnika. Pani mecenas prowadzi sprawy z zapłatę w szczególności przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu, Sądem Rejonowym w Lubaczowie, Sądem Rejonowym Łańcucie oraz Sądem Rejonowym w Przeworsku, a także Sądem Rejonowym oraz Sądem Okręgowym w Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus