Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja przeciwko skarbowi państwa

Skarb Państwa jako dłużnik lub wierzyciel 

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że stroną w postępowaniu egzekucyjnym jest skarb państwa. W niniejszym artykule zostanie omówiona sytuacji, gdy to skarb państwa jest zobowiązany do zapłaty na rzecz innego podmiotu na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu. W tym zakresie skarb państwa jest w pewnym sensie uprzywilejowany. Wynika to z faktu, że wierzyciel w celu egzekucji świadczenia jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać państwową jednostkę organizacyjną do spełnienia ww. świadczenia. Właściwą państwową jednostka organizacyjną w tym zakresie będzie jednostka, z której działalnością związane jest dochodzone przez wierzyciela świadczenie. W wezwaniu takim wierzyciel jest zobowiązany do wskazania tytułu egzekucyjnego, tytułem takim może być w szczególności prawomocny wyrok Sądu lub nakaz zapłaty. Dopiero w przypadku gdy w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez ww. państwową jednostkę organizacyjną ww. wezwania dochodzona wierzytelność nie zostanie zaspokojona wierzyciel ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po nadaniu klauzuli wykonalności wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku egzekucyjnego do Komornika. W takim przypadku organ egzekucyjny dokona zajęcia rachunku bankowego państwowej jednostki organizacyjnej, której to świadczenie dotyczy i ściągnie z tego rachunku kwoty w celu zaspokojenia wierzyciela.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Inaczej sytuacja kształtuje się natomiast w przypadku świadczeń niepieniężnych bowiem w tym przypadku nie jest możliwe zajęcie rachunku bankowego. W związku z tym faktem przepisy przewidują alternatywną formę dochodzenia roszczeń, która polega na tym, że Sąd na wniosek wierzyciela wyznacza kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej termin do spełnienia świadczenia. W przypadku gdy ww. kierownik nie wykona zobowiązania nałożonego przez Sąd zostanie na niego nałożona kara grzywny.

Zalety prowadzenia egzekucji przeciwko skarbowi państwa

Zaletą sytuacji, gdy to właśnie skarb państwa jest wierzycielem jest to, że istnieje co do zasady pewność, iż wierzytelność pieniężna zostanie prędzej czy później zaspokojona w raz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Skarb państwa jest podmiotem wypłacalnym, dlatego nie ma obaw, że działania egzekucyjne okażą się bezskuteczne. Wato jednak pamiętać o odrębnościach związanych z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym od skarbu państwa. Zachowanie wymogów, o których mowa w niniejszym artykule pozwoli wierzycielowi na uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Wobec skarbu państwa wierzyciela może reprezentować adwokat lub radca prawny.

Pomoc prawna w sprawach egzekucyjnych 

Nasza kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy wierzycieli do współpracy w zakresie pomocy prawnej koniecznej w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus