Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja przedawnionych roszczeń

Dochodzenie przedawnionych długów

 W praktyce często dochodzi do sytuacji, że wierzyciel kieruje do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie orzeczenia zasądzającego wierzytelność, która po wydania ww. orzeczenia stała się naturalna w skutek przedawnienia. Organ egzekucyjny nie jest właściwy do badania zarzutu przedawnienia. To wierzyciel powinien określić czy wierzytelność ma charakter naturalny, a jeżeli tak zaniechać egzekucji.

Jak powinien się zachować dłużnik? 

  Dłużnicy często nie wiedzą jak działać w przypadku gdy komornik prowadzi egzekucję na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego. W takim przypadku dłużnicy zwykle zwracają się z różnego rodzaju wnioskami do komornika, co nie jest właściwym działaniem. W takim przypadku dłużnik powinien przede wszystkim ustalić czy tytuł wykonawczy rzeczywiście uległ przedawnieniu. Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu ulegają przedawnieniu po 10 latach, jednak okres biegu przedawnieniu w skutek pewnym okoliczności ulega przerwaniu. Do okoliczności takich należy, w szczególności złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji. Nie jest przy tym ważne czy we wniosku tym wierzyciel podał prawidłowy adres dłużnika. W związku z tym faktem może dojść do sytuacji, że toczyło się już postępowanie egzekucyjne o czym dłużnik nie wiedział, a tym samym bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu. W takim przypadku dłużnikowi będzie bardzo trudno ustalić, czy dochodzone roszenie uległo przedawnieniu.

Co gdy sprawa jest już w Sądzie? 

  W przypadku gdy wierzyciel pomimo faktu przedawnienia skierował sprawę do egzekucji dłużnik powinien wytoczyć tak zwane powództwo opozycyjne. W powództwie tym powód żąda pozbawienia klauzuli wykonawczego w całości lub w części. W powództwie tym powód może podnieść zarzut przedawnienia roszenia po jego wydaniu lub po wydaniu klauzuli wykonalności. W powód należy również wnieść o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Na wydanie rozstrzygnięcia w trybie zabezpieczającym Sąd ma 7 dni (w praktyce bardzo często Sąd nie wywiązuje się z ww. terminu). Sąd zwykle przychyla się do takiego wniosku. Jeżeli natomiast komornikowi udało się już wyegzekwować całość lub części wierzytelności i przekazać je na rachunek wierzyciela to wówczas dłużnik ma prawo wytoczyć powództwo o zwrot świadczenia nienależnego. W przypadku uwzględnienia takiego powództwa wierzyciel będzie musiał również pokryć koszty postępowania.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w zakresie zwalczania przedawnionych tytułów egzekucyjnych. Pomoc prawnika może skutecznie uniemożliwić dochodzenie przez wierzyciela roszczeń o charakterze naturalnym.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus