Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Egzekucja z gospodarstwa rolnego

Egzekucja, a gospodarstwo rolne 

 W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi organ egzekucyjny w osobie komornika może prowadzić egzekucję ze wszystkich znanych mu źródeł dochodów oraz majątku dłużnika. Prawo to nie jest jednak nieograniczone, gdyż określone składniki majątku i dochodów dłużnika są wyłączone spod egzekucji. W niniejszym artykule zostaną umówione ograniczenia związane z egzekucją, której przedmiotem jest gospodarstwo rolne.

Geneza obowiązujących przepisów 

  Obecnie obowiązujący kodeks cywilny został uchwalony w warunkach społeczeństwa typowo rolniczego. Ze względu na ten fakt w ww. akcie prawnym w sposób dość szczegółowy uregulowane są stosunki prawne związane z rolnictwem. Gospodarstwo rolne jest szczególnego rodzaju składnikiem majątku, który podlega specjalnej ochronie. Przepisy kodeksu cywilnego określają rzeczy, które są wyłączone spod egzekucji. W tym katalogu znajdują się również składniki, które  mogą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego, w szczególności jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce. Celem tych regulacji jest zapewnienie dłużnikowi podstawowego źródła utrzymania. Nie można  bowiem dopuścić do sytuacji, aby dłużnik był pozbawiony podstawowych środków utrzymania. W przypadku gdy organ egzekucyjny naruszy swoje obowiązki zainteresowanemu przysługuje skarga, którą może sporządzić także w jego imieniu adwokat lub radca prawny.

Dodatkowa ochrona w postępowaniu egzekucyjnym

  Dodatkowo gospodarstwo rolne podlega ochronie w postępowaniu egzekucyjnym jako zorganizowana całość. Kodeks cywilny w tym zakresie nie zawiera szczegółowych regulacji w tej materii dlatego odsyła do rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie. Ustawa zawiera stosowne upoważnienie do wydania takiego aktu. Wykonując uprawnienie zawarte w kodeksie cywilnym Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to zastąpiło akt wykonawczy z 1996 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wyłączne spod egzekucji są między innymi wchodzące w skład gospodarstwa rolnego podstawowe saldo zwierząt gospodarskich, czy też zapasy paszy i pszczółki. Z uwagi na powyższe uregulowania przed wszczęciem egzekucji, której przedmiotem  jest gospodarstwo rolne organ egzekucyjny  powinien określić składniki majątku, których egzekucja ta nie obejmie. Szczególna ochrona gospodarstwa rolnego jest uzasadniona i ma na celu umożliwienie dłużnikowi dalsze jego prowadzenie.

Nasza pomoc 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w sprawach egzekucyjnych. Dłużnik podobnie jak wierzyciel mają prawo do ustanowienia pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus