Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczególna ochrona wynagrodzenia za prace

Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy podlega szczególnego rodzaju ochronie. Wynika to z faktu, że kwoty uzyskane z tego tytułu są zwykle przeznaczane na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych pracownika. Sytuację, w którym pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę są bardzo uciążliwe. Od wynagrodzenia pracownika co miesiąc są odprowadzane składka na FGŚP. Składka ta jest niewielka bowiem wynosi zaledwie 1/10 procenta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. W niektórych przypadkach pracodawca nie jest zobowiązany opłacać składek na ten fundusz. Fundusz ten działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Jakie świadczenie zostanie zaspokojone z Funduszu?

Nie jest jednak tak, że każde świadczenie związane ze stosunkiem pracy zostanie zaspokojone z FGŚP, a jedynie te które są wymienione w przepisach. Przede wszystkim pracownik może ubiegać się o wypłacenie 3 miesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu względem pracodawcy. Nie można zna zatem domagać się zapłaty wynagrodzenia za dłuższy okres. Wyniki to z faktu, że przedmiotowy fundusz ma przede wszystkim na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych pracownika. Nie w każdym jednak przypadku można się zwrócić do zaspokojenia przez fundusz należnego wynagrodzenia za pracę. Przede wszystkim dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy pracodawca nie dysponuje takimi środkami. Chodzi tutaj o niewypłacalność pracodawcy. Niewypłacalność pracodawcy jest zdefiniowana przez przedmiotowa ustawę, w szczególności jako data ogłoszenia upadłości, czy też data oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku dłużnika pozwalającego pokryć koszty postępowania upadłościowego.

Jak starać się o wypłatę środków?

Zwrócenie się do FGŚP w celu wypłaty należnych pracownikom świadczeń jest zadaniem zarządcy masy upadłościowej. W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania może to być syndyk, likwidator lub nadzorca sądowy. Osoby te sporządzają wykaz uprawnionych do uzyskania kwot z ww. funduszu. Zbiorczy wykaz musi również zawierać opisane w ustawie załączniki. Pracownik może również złożyć indywidualny wniosek o wypłatę świadczenia jeżeli zarządca masy upadłościowej nie umieścił go w wykazie zbiorczym. Właściwym rzeczowo organem w tym zakresie jest Marszałek Województwa. Wniosek taki może sporządzić w imieniu uprawnionego również adwokat lub radca prawny.

Pomoc naszej Kancelarii w dochodzeniu roszczeń

Nasza Kancelaria zajmuje się postępowaniami upadłościowymi. W takich postępowaniach bardzo często dochodzi do sytuacji, że upadły nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Nasze siedziby znajdują się w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus