DLACZEGO RZESZÓW?

Rzeszów to wspaniałe miasto, które rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. W stolicy Podkarpacia swoją siedzibę ma wiele Kancelarii Radców Prawnych oraz Kancelarii Adwokackich. Jedną z nich jest Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek. W Rzeszowie wiele podmiotów gospodarczych prowadzi swoją działalność gospodarczą. Chodzi tutaj zarówno o firmy usługowe jak i produkcyjne. Bardzo dużo spółek działających na terenie Rzeszowa zajmuje się również inwestowaniem w nowe technologie. Skomplikowane stosunki prawa handlowego generują zapotrzebowanie na prawników takich jak radcy prawni, którzy wykonują swoją pracę najczęściej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, np. umowy o świadczenie usług. Warto też pamiętać, że radcy prawni mogą wykonywać swoje obowiązki również na podstawie umowy o pracę, z czego wielu przedsiębiorców z Rzeszowa korzysta. Nie mniej jednak radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę dysponuje pewną swobodą, niezależnością. Niezależność ta przejawia się po pierwsze musi podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki, po drugie nie jest związany niektórymi poleceniami pracodawcy. Radca prawny pozostający w stosunku pracy na rzecz przedsiębiorcy nie jest związany poleceniami służbowymi jeżeli dotyczą one treści sporządzanej opinii prawnej, w tym zakresie jest niezależny i sporządza taką opinie w oparciu o istniejący stan prawa. Co prawda radca prawny powinien uwzględnić również słuszny interes swojego pracodawcy co wydaje się oczywiste, jednak tylko i wyłącznie w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

W Rzeszowie znajduje się również siedziba wojewódzkiej jednostki samorządu zawodowego radców prawnych. Siedziba rzeszowskiej Izby Radców Prawnych znajduje się na ulicy Klementyny Hoffmanowej. W Rzeszowie odbywa się także szkolenie przyszłych radców prawnych. Egzamin wstępny na aplikację przygotowująca do wykonywania zawodu radcy prawnego odbywa się również w Rzeszowie, tak jak w innych miastach wojewódzkich. Same zajęcia na aplikacji odbywają się w Rzeszowie, natomiast praktyki aplikanci radcowscy odbywają w Sądach, Kancelariach Radców Prawnych, Kancelariach Notarialnych oraz innych instytucjach właściwych ze względu na miejsce swojego zamieszkania. W Rzeszowie znajduje się również uczelnia wyższa kształcącą przyszłych prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Uniwersytet Rzeszowski, dawna filia UMCS jest uczelnią kształcącą na bardzo wysokim poziomie co zapewnia wysoki standard jej absolwentów, w tym absolwentów na kierunku prawo. Jeżeli chcesz znaleźć radcę prawnego z Rzeszowa masz bardzo duży wybór, bowiem w tym miejcie znajduje się wiele Kancelarii. Niektórzy radcy prawni pracują również w urzędach zajmując prawna tych jednostek. Dawniej obsługa tych instytucji była domeną radców prawnych, aktualnie radcy prawni i adwokaci zajmują się zarówno obsługą sektora prywatnego jak i sektora państwowego oraz rządowego.

Współpraca z Kancelarią adwokacką z Rzeszowa

Członkiem naszego zespołu jest adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi swoją Kancelarię w Rzeszowie, Możesz się z nim skontaktować także bezpośrednio za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się na stronie adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie