Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Gdy nie znasz miejsca zamieszkania strony

Obowiązek wskazania adresy zamieszkania pozwanego

Jak wiadomo w pozwie należy wskazać adres zamieszkania strony pozwanej. Bardzo często jednak powód nie zna adresu zamieszkania pozwanego lub adres ten jest nieaktualny. W przypadku niewskazania adresu zamieszkania pozwanego Sąd wezwie do uzupełnienia powyższego braku w ciągu 7 dni, a jeżeli powód nie wykonana dyspozycji takiego zobowiązania w przepisanym terminie Sąd zwróci pozew. Konsekwencję dla powoda będą takie jakby pozew nie został w ogóle wniesiony, a opłata sądowa zostanie zwrócona z urzędu. Warto jednak wystosować odpowiednie pismo do Sądu i wskazać numer rachunku bankowego, na który opłata ta ma zostać zwrócona. Sytuacja ta dotyczy przypadków gdy wnieśliśmy opłatę sądową naklejając na pozew znaczki opłaty sądowej o odpowiednim nominale.

Jak ustalić adres zamieszkania pozwanego? 

Aby ustalić aktualny adres zamieszkania powoda najlepiej zwrócić się do gminy, w której najprawdopodobniej mieszka pozwany, aby ta udzieliła informacji z rejestru mieszkańców pod jakim adresem pozwany jest zameldowany. Jeżeli nie wiemy, w której gminie zameldowany jest pozwany należy zwrócić się z takim zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Udostępniania Informacji o udzielenie informacji na temat zameldowania pozwanego. W obu przypadkach należy wykazać swój interes prawny w uzyskaniu wspomnianych wyżej informacji, w szczególności dołączyć umowę łączącą powoda z pozwanym, w szczególności jakikolwiek dokument potwierdzający, że pomiędzy powodem, a pozwanym toczy się proces. Należy jednak pamiętać, że zameldowanie nie jest równoznaczne z zamieszkiwaniem, dlatego informację z właściwych rejestrów chociaż przydatne, mogą być podważone przez drugą stronę.

Doręczenie pozwu 

W pozwie należy podać adres zamieszkania pozwanego, z uwagi na fakt, iż Sąd musi doręczyć drugiej stronie odpis pozwu, który powód dołącza do pozwu. Pozwany musi wiedzieć, że toczy się przeciwko nie mu postępowanie cywilne oraz jakie zarzuty sformułował powód. Te same zasady dotyczą postępowania nieprocesowego, gdzie wnioskodawca musi wskazać zainteresowanych, inaczej uczestników postępowania.

Pomoc adwokata lub radcy prawnego 

Jeżeli nie znasz adresu osoby przeciwko której chciałbyś wytoczyć powództwo lub adresu uczestników postępowania nieprocesowego najlepiej powierzyć to zadanie adwokatowi bądź radcy prawnego. Prawnik przeprowadzi postępowanie wstępne, którego celem będzie ustalenie adresu zamieszkania strony, bądź Uczestnika i gdy uzyska potrzebne informacje skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Kancelarię Pani mec. J. Orłowskiej-Pączek znajdują się w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus