Hipoteka

Na czym polega hipoteka? 

Hipoteka to forma zabezpieczenia rzeczowego. Takie zabezpieczenie najczęściej jest stosowane przy zakupie domu i mieszkania na kredyt. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości polegające na tym, że właściciel tego prawa (wierzyciel) może żądać zaspokojenia. Hipoteka ma charakter akcesoryjny oznacza to, że jest nierozerwalnie związana z wierzytelnością, którą zabezpiecza. W przypadku zabezpieczenie hipotecznego wierzyciel może żądać zaspokojenia swojego zobowiązania zarówno z majątku osobistego dłużnika (a także osób odpowiedzialnych za dług, np. poręczycieli) oraz z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką niezależnie od tego kto jest jej właścicielem. Zbycie nieruchomości nie ma wpływu na istnieje hipoteki. Dlatego właśnie zasadą jest jawność hipoteki, oznacza to, że ta forma zabezpieczenia wymaga wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości. Dlatego właśnie przed nabyciem nieruchomości należy sprawdzić stan prawny nieruchomości, co pozwala na uniknięcie przykrych niespodzianek związanych z obciążeniem hipotecznym nieruchomości.

Forma ustanowienia hipoteki 

Forma ustanowienia hipoteki nie jest całkowicie dobrowolna. O ile w zakresie oświadczenia wierzyciela nie wymagana jest forma aktu notarialnego, to w przypadku właściciela nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności (hipoteka) konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Nie dotyczy to jednak hipoteki ustanawianej na rzecz banku, gdzie wystarczającym jest forma pisemna tej czynności. Hipoteka jest skuteczna od dnia złożenia wniosku o wpis (w przypadku gdy wnioski o wpisanie dwóch hipotek zostały złożone w tym samym dniu o pierwszeństwie mogą decydować godziny i minuty). Hipoteka powinna określać przedmiot obciążenia i wysokość zabezpieczenia jeżeli jest to hipoteka kaucyjna (zabezpieczenie do pewnej kwoty) oraz określać wierzytelność którą zabezpiecza, ewentualnie stosunek prawny, z którego zobowiązania zabezpiecza.

Zalety hipoteki 

Przede wszystkim wierzyciel hipoteczny korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi dłużnika. Oznacza to, że interesy wierzyciela są zabezpieczone w znacznie większym zakresie. W przeciwieństwie do wierzycieli osobistych nie ma dla niego również znaczenia przejście prawa własności nieruchomości na rzecz innego podmiotu. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego są wyjątkowo ważne, dlatego warto takich przypadkach zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, który udzieli wszechstronnej informacji na ten temat. Zapraszam do mojej Kancelarii gdzie wspólnie ze swoim zespołem Prawników postaram wskazać najkorzystniejszą z punktu widzenia Klienta ścieżkę postępowania. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.