Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Immunitet dyplomatyczny w sprawach cywilnych

Kogo dotyczy immunitet dyplomatyczny? 

 Niektóre osoby nie mogą być pozwane. Oznacza to, że pozew przeciwko takiej osobie zostanie odrzucony, a w niektórych sytuacjach postępowanie zakończy się umorzeniem. Ten drugi przypadek dotyczy sytuacji gdy pozwany nabędzie immunitet dopiero po wszczęciu postępowania. Do kategorii takich osób należą podmioty posiadając immunitet dyplomatyczny i konsularny. Posiadanie takiego immunitetu przez stronę pozwaną stanowi negatywną przesłankę procesową. Nie dotyczy to natomiast możliwości występowania przez takie osoby po stronie powodowej. Analogiczne zasady obowiązują również w postępowaniu nieprocesowym oraz zabezpieczającym. Przepisy w tym zakresie są wyrazem implementacji prawa międzynarodowego, między innymi konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych.

Jaki jest katalog podmiotowy immunitetu? 

  Z immunitetu dyplomatycznego korzystają przede wszystkich szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych obcych państw, np. ambasadorzy czy posłowie. Warunkiem jest tutaj to, aby zostali oni we właściwym trybie uwierzytelnieni. Dodatkowo immunitetem tym objęty jest również personel dyplomatyczny, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny, a także inne osoby jeżeli wynika to z ustawy, prawa lub zwyczaju międzynarodowego, np. przedstawiciele misji specjalnych. Immunitet ten rozciąga się także na członków rodzin ww. osób uprawnionych. Immunitetem dyplomatycznym na terenie Polski, bez względu na sprawowane funkcje nie są objęci obywatele polscy. Immunitet ten jest również ograniczony przedmiotowo, w szczególności nie dotyczy spraw dotyczących wykonywania działalności gospodarczej niezwiązanej z pełnionymi funkcjami urzędowymi. W przypadku wątpliwość w tym zakresie można skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Immunitet konsularny, a dyplomatyczny, czym są? 

  Immunitet konsularny ma podobny charakter jak immunitet dyplomatyczny. Immunitetem tym objęte są osoby pełniące funkcje konsularne, np. ambasador. Bez znaczenia jest tutaj obywatelstwo posiadane przez taką osobę. Dodatkowo immunitet ten obejmuje; w szczególności  pracowników administracji i obsługi technicznej urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych pod warunkiem, że nie posiadają obywatelstwa polskiego. Immunitet ten nie znajduje zastosowania w przypadku spraw, które dotyczą sporów wynikłych z umowy zawartej przez osobę korzystająca z przedmiotowego immunitetu wyraźnie w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa wysyłającego, np. umowa zakupu samochodu, który ma być używany wyłącznie w celach prywatnych.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie doradza także w sprawach immunitetu dyplomatycznego i konsularnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus