Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Immunitet dyplomatyczny w sprawach cywilnych

Kogo dotyczy immunitet dyplomatyczny? 

 Niektóre osoby nie mogą być pozwane. Oznacza to, że pozew przeciwko takiej osobie zostanie odrzucony, a w niektórych sytuacjach postępowanie zakończy się umorzeniem. Ten drugi przypadek dotyczy sytuacji gdy pozwany nabędzie immunitet dopiero po wszczęciu postępowania. Do kategorii takich osób należą podmioty posiadając immunitet dyplomatyczny i konsularny. Posiadanie takiego immunitetu przez stronę pozwaną stanowi negatywną przesłankę procesową. Nie dotyczy to natomiast możliwości występowania przez takie osoby po stronie powodowej. Analogiczne zasady obowiązują również w postępowaniu nieprocesowym oraz zabezpieczającym. Przepisy w tym zakresie są wyrazem implementacji prawa międzynarodowego, między innymi konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych.

Jaki jest katalog podmiotowy immunitetu? 

  Z immunitetu dyplomatycznego korzystają przede wszystkich szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych obcych państw, np. ambasadorzy czy posłowie. Warunkiem jest tutaj to, aby zostali oni we właściwym trybie uwierzytelnieni. Dodatkowo immunitetem tym objęty jest również personel dyplomatyczny, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny, a także inne osoby jeżeli wynika to z ustawy, prawa lub zwyczaju międzynarodowego, np. przedstawiciele misji specjalnych. Immunitet ten rozciąga się także na członków rodzin ww. osób uprawnionych. Immunitetem dyplomatycznym na terenie Polski, bez względu na sprawowane funkcje nie są objęci obywatele polscy. Immunitet ten jest również ograniczony przedmiotowo, w szczególności nie dotyczy spraw dotyczących wykonywania działalności gospodarczej niezwiązanej z pełnionymi funkcjami urzędowymi. W przypadku wątpliwość w tym zakresie można skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Immunitet konsularny, a dyplomatyczny, czym są? 

  Immunitet konsularny ma podobny charakter jak immunitet dyplomatyczny. Immunitetem tym objęte są osoby pełniące funkcje konsularne, np. ambasador. Bez znaczenia jest tutaj obywatelstwo posiadane przez taką osobę. Dodatkowo immunitet ten obejmuje; w szczególności  pracowników administracji i obsługi technicznej urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych pod warunkiem, że nie posiadają obywatelstwa polskiego. Immunitet ten nie znajduje zastosowania w przypadku spraw, które dotyczą sporów wynikłych z umowy zawartej przez osobę korzystająca z przedmiotowego immunitetu wyraźnie w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa wysyłającego, np. umowa zakupu samochodu, który ma być używany wyłącznie w celach prywatnych.

Nasza pomoc

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie doradza także w sprawach immunitetu dyplomatycznego i konsularnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus