Interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku 

  W przypadku śmierci osoby jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Z uwagi na ten fakt to właśnie spadkobiercy powołani do dziedziczenia w pierwszej kolejności posiadają interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Taki interes posiadają zarówno spadkobiercy ustanowi, jak i spadkobiercy testamentowi. Interes prawny w takim postępowaniu może również wykazać osoba, która została wydziedziczona przez spadkodawcę, jeżeli wykaże, iż wydziedziczenie było bezskuteczne. Oprócz spadkobierców wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą również złożyć inne osoby. W niniejszym artykule zostanie umówione zagadnienie legitymacji procesowej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Interes prawny

  Nie budzi wątpliwości w doktrynie o orzecznictwie, że interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku posiadają wierzyciele spadkodawca. Wynika to z faktu, że mogą oni żądać zapłaty od spadkobierców. W celu ustalenia spadkobierców koniecznym jest jednak ustalenie ich tożsamości. Po uzyskaniu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wierzyciel może wytoczyć przeciwko spadkobiercy powództwo o zapłatę długu, który zaciągnął spadkodawca. Jeżeli natomiast wierzyciel uzyskał orzeczenie Sądu stwierdzające istnieje długu koniecznym będzie tylko uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy. Klauzula taka umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko określonej osobie. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się także, że interes prawny stwierdzeniu nabycia spadku posiadają również podmioty powołane do dziedziczenia w dalszej kolejności, tj. w przypadku odrzucenia spadku przez powołanych do dziedziczenia w 1 kolejności. Jest to zrozumiałe, gdyż nawet w przypadku gdy osoba taka nie zostanie powołana do dziedziczenia w jej interesie prawnym pozostaje eliminacja stanu niepewności w tym zakresie.Co do zasady w każdym postępowaniu koniecznym jest wskazanie jego uczestników. Tak jest również w przypadku postępowania o zniesienie współwłasności. Dlatego właśnie w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli rzeczy w interesie prawnym pozostałych jest ustalenie tożsamości spadkobierców zmarłego współwłaściciela, tym bardziej, że złożenie stosownego wniosku przez spadkobierców jest wyłącznie ich uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Kompleksowe usługi w zakresie prowadzenie spraw spadkowych świadczą adwokaci i radcy prawni.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 

  W przypadku niewykazania interesu prawnego w uzyskaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wniosek taki zostanie oddalony, a co za tym idzie strona poniesie niecelowe koszty. Z uwagi na ten fakt w sprawach skomplikowanych, gdy wniosek taki nie jest składany przez spadkobiercę warto skorzystać z pomocy prawnika. Zapraszamy do kontaktu z Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Nasza pomoc dotyczy każdego etapu postępowania.