Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Interwenient

Rodzaje interwencji procesowej w procedurze cywilnej 

W postępowaniu cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje interwencji procesowej. Pierwszy z nich zwany interwencją główną zdefiniowaną w art. 75 kodeksu postępowania cywilnego oraz interwencję uboczną zdefiniowaną w art. 76 powołanego aktu prawnego. Interwenient główny przyłącza się do postępowania cywilnego toczącego się pomiędzy dwoma podmiotami w celu dochodzenia praw lub rzeczy będących przedmiotem sporu pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Dla przykładu w postępowaniu o ustalenie własności rzeczy interwenient oboczny podnosi, że rzecz nie należy ani do powoda, ani do pozwanego lecz jest właśnie jego własnością. Interwent uboczny jest zatem kolejnym powodem w sprawie, nie jest to jednak uczestnictwo typowe, bowiem interesy powodów są w tym przypadku sprzeczne. W doktrynie to uczestnictwo nazywane jest współuczestnictwem konkurencyjnym. Interwencję główną można wytoczyć dopiero w chwili zawiśnięcia przed Sądem sporu głównego, natomiast graniczny termin na przyłączenie się interwenta głównego do toczącego się postępowania wyznacza zamknięcie rozprawy.

Interwencja uboczna 

Inaczej jest w przypadku interwencji ubocznej. Interwenient oboczny ma niejako pomóc jednej ze stron, z uwagi na fakt, że wygranie przez nią procesu leży w również w jego interesie. Dla przykładu interwenientem uboczny będzie sprawca szkody w sporze pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń, a poszkodowanym o należne odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego. Jeżeli sprawca z jakiś przyczyn (znajdowanie się w stanie nietrzeźwości w chwili wypadku, który spowodował szkodę) będzie zobowiązany do świadczenia regresowego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń w przypadku wypłacenia odszkodowania przez tę instytucje poszkodowanemu w jego interesie będzie to, aby w postępowaniu ustalić, iż to nie on spowodował wypadek, a w konsekwencji do oddalenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi, u którego się ubezpieczył z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza podjazdu mechanicznego. Interwencję uboczną w przypadku opowiedzenia się po stronie powoda można zgłosić już w chwili wytoczenia powództwa, a w przypadku występowania po stronie pozwanego od dnia doręczenia odpisu pozwu. Ostateczny termin na przyłączenie się w charakterze interwenta ubocznego do postępowania zakreśla moment zamknięcia rozprawy przed Sądem II instancji.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym 

Radcy prawny oraz adwokaci mogą reprezentować zarówno strony postępowania, w tym interwenienta głównego jaki i osoby mające status interwenienta ubocznego. Jako radca prawny jestem osobą uprawnioną do zawodowego zastępowania tych podmiotów przed Sądami wszystkich instancji. Swoją praktykę prowadzę na terenie Jarosławia, Przeworska, Rzeszowa oraz Przemyśla.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus