Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Interwenient

Rodzaje interwencji procesowej w procedurze cywilnej 

W postępowaniu cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje interwencji procesowej. Pierwszy z nich zwany interwencją główną zdefiniowaną w art. 75 kodeksu postępowania cywilnego oraz interwencję uboczną zdefiniowaną w art. 76 powołanego aktu prawnego. Interwenient główny przyłącza się do postępowania cywilnego toczącego się pomiędzy dwoma podmiotami w celu dochodzenia praw lub rzeczy będących przedmiotem sporu pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Dla przykładu w postępowaniu o ustalenie własności rzeczy interwenient oboczny podnosi, że rzecz nie należy ani do powoda, ani do pozwanego lecz jest właśnie jego własnością. Interwent uboczny jest zatem kolejnym powodem w sprawie, nie jest to jednak uczestnictwo typowe, bowiem interesy powodów są w tym przypadku sprzeczne. W doktrynie to uczestnictwo nazywane jest współuczestnictwem konkurencyjnym. Interwencję główną można wytoczyć dopiero w chwili zawiśnięcia przed Sądem sporu głównego, natomiast graniczny termin na przyłączenie się interwenta głównego do toczącego się postępowania wyznacza zamknięcie rozprawy.

Interwencja uboczna 

Inaczej jest w przypadku interwencji ubocznej. Interwenient oboczny ma niejako pomóc jednej ze stron, z uwagi na fakt, że wygranie przez nią procesu leży w również w jego interesie. Dla przykładu interwenientem uboczny będzie sprawca szkody w sporze pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń, a poszkodowanym o należne odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego. Jeżeli sprawca z jakiś przyczyn (znajdowanie się w stanie nietrzeźwości w chwili wypadku, który spowodował szkodę) będzie zobowiązany do świadczenia regresowego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń w przypadku wypłacenia odszkodowania przez tę instytucje poszkodowanemu w jego interesie będzie to, aby w postępowaniu ustalić, iż to nie on spowodował wypadek, a w konsekwencji do oddalenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi, u którego się ubezpieczył z tytułu odpowiedzialności cywilnej posiadacza podjazdu mechanicznego. Interwencję uboczną w przypadku opowiedzenia się po stronie powoda można zgłosić już w chwili wytoczenia powództwa, a w przypadku występowania po stronie pozwanego od dnia doręczenia odpisu pozwu. Ostateczny termin na przyłączenie się w charakterze interwenta ubocznego do postępowania zakreśla moment zamknięcia rozprawy przed Sądem II instancji.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym 

Radcy prawny oraz adwokaci mogą reprezentować zarówno strony postępowania, w tym interwenienta głównego jaki i osoby mające status interwenienta ubocznego. Jako radca prawny jestem osobą uprawnioną do zawodowego zastępowania tych podmiotów przed Sądami wszystkich instancji. Swoją praktykę prowadzę na terenie Jarosławia, Przeworska, Rzeszowa oraz Przemyśla.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus