Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jak dłużnik może się bronić?

Pomoc dla dłużników

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 726-066-462

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Szczegółowe informację dla osób zamierzających ogłosić upadłość konsumencką w Rzeszowie

Obrona przed wierzycielami

Wierzyciele oraz firmy windykacyjne często stosują podstępne metody w celu egzekucji przedawnionych lub nienależnych zobowiązań. W wezwaniach do zapłaty często wprowadzają dłużników w błąd co do stanu prawnego. Działania te czasami wynikają z niewiedzy, niekiedy jednak celowo wprowadzają w błąd. Dotyczy to, w szczególności informacji dotyczących przedawnionych wierzytelności, firmy windykacyjne za wszelką cenę chcą aby dłużnik spłacił zobowiązanie. Jednak przedawnienie jest często ratunkiem dla dłużnika. Gdy wierzytelność uległa przedawnieniu wierzyciel nie może dochodzić jej w drodze państwowego przymusu.

Powództwo wierzyciela 

Wierzyciel może oczywiście wytoczyć przeciwko dłużnikowi powództwo, ale jeżeli dłużnik zgłosi odpowiedni zarzut powództwo takie zostanie oddalone, a wierzyciel obciążony niemałymi kosztami procesu. Jeżeli masz wątpliwość co do tego, czy Twój dług uległ przedawnieniu zasięgnij opinii radcy prawnego bądź adwokata, który po dokonaniu analizy Twojej sprawy, w szczególności wszelkiej dokumentacji związanej z zadłużeniem określi Twoje szansę w sporze z wierzycielem. Może również być tak, że pismo sporządzone przez Prawnika, a skierowane do wierzyciela skutecznie zniechęci wierzyciela do dochodzenia niezasadnych roszczeń.

Uznanie długu

Pamiętajmy, przed kontaktem z Prawnikiem nie należy uznawać długu. Działania firm windykacyjnej są ukierunkowane na uznanie długu przez dłużnika, a wówczas zarzut przedawnienia nie będzie skuteczny. Za uznanie długu uważa się również zgodę dłużnika na rozłożenie na raty zobowiązania. Firmy windykacyjne nagrywają rozmowy telefoniczne, a uznanie wierzytelności w formie ustnej jest również wiążące.

Rozłożenie długu na raty 

Ratunkiem dla dłużnika może być również rozłożenie zobowiązania na raty w trybie art. 329 k.p.c. przez Sąd. W takiej sytuacji dłużnika nie obciążają dodatkowe odsetki związane z opóźnieniem w spłacie zobowiązania.

Upadłość konsumencka

W przypadku gdy nie kwestionujemy wysokości i istnienia zobowiązań, a staliśmy się niewypłacalni najlepszym, rozwiązaniem jest natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pomoc Kancelarii

W naszej Kancelarii dłużnik otrzyma pomoc, a przy ustalaniu wysokości stawek będzie uwzględniana jego trudna sytuacja materialna, możliwe jest również ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego z urzędu. Nasze Kancelarię znajdują się w Jarosławiu, w Domu Towarowym Globus, w Przeworsku, w Domu Rzemiosła oraz w Rzeszowie, w Izbie rzemieślniczej, obok oddziału ZUS. Zapraszamy też do skorzystania pomocy w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus