Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jawność postępowania

Jawność jako podstawowa zasada postępowania  

Jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego jest to, że sprawy zawisłe przed niezawisłym Sądem są rozpoznawane w sposób jawny. Zasada ta ma na celu między innymi ochronę przed arbitralnością decyzji sędziowskiej oraz wprowadza kontrolę czynności wykonywanych przez Sąd ze strony opinii publicznej. Niektóre przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyłączają możliwość jawnego rozpoznania sprawy. Wyjątek od tej zasady stanowią sprawy rozpoznawane przez Sąd na posiedzeniu niejawnym bowiem  jak sama nazwa mówi na posiedzeniu takim wyłączona jest możliwość uczestnictwa stron. Przykładem posiedzenia niejawnego są posiedzenie w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W taki przypadku jeżeli dokumenty dołączone do wniosku są kompletne i w sposób wystarczający dowodzą niewypłacalności dłużnika Sąd nie decyduje się na przeprowadzenie rozprawy uznając, że jest to nie jest to konieczne. Jawność oznacza zarówno możliwość uczestniczenia w rozprawie przez strony lub uczestników postępowania w przypadku gdy chodzi o postępowanie nieprocesowe, jak i osoby trzecie, które nie są bezpośrednio zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy. W niektórych sytuacja Sąd wyłącza możliwość uczestniczenia w rozprawie publiczności, nie pozbawia to oczywiście możliwości udziału w tej sprawie stron lub uczestników postępowania. Takie wyłączenie jest zasadą np. w sprawach małżeńskich. Innym przesłankami wyłączenia jawności zewnętrznej postępowania jest zagrożenie porządku publicznego, moralności, czy konieczność ochrony informacji niejawnych.

Szczególne prawa stron

Strony i uczestnicy postępowania mają również prawa, które nie przysługują publiczności. Do prawa tych należy w szczególności możliwość przeglądania akt sprawy. Jest to zrozumiałe, gdyż aby ustosunkować się do zarzutów drugiej strony lub innego uczestnika postępowania kluczowym jest znajomości wydarzeń, które miały miejsce w toku procesu lub postępowanie nieprocesowego. Prawo to obejmuje także możliwość sporządzenia zwykłych, bądź poświadczonych kopii ww. dokumentacji. Za sporządzenie poświadczonej kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy pobierana jest opłata kancelaryjna. Istnieje także możliwość sporządzenia fotokopii akt sprawy co jest najkorzystniejszym z punktu widzenia ekonomicznego rozwiązaniem. W przypadku protokołów z rozprawy osoba zainteresowana może otrzymać jego treść również w formie elektronicznej korzystając z określonych funkcjonalności wynikających z systemu informatycznego. O dostęp do akt strona lub uczestnik postępowania może zwrócić się samodzielnie lub za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego będącego jej pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do przeglądania akt sprawy.

Pomoc Kancelarii 

Jeżeli potrzebujesz informacji o charakterze prawnym dotyczących omawianego powyżej zagadnienia zapraszamy dna konsultację w Kancelarii znajdującej się w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus