Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jurysdykcja po Brexicie

Czym jest jurysdykcja?

Jurysdykcja określa, którego państwa Sąd jest właściwy do rozpoznania danej sprawy. Zasady jurysdykcji krajowej określone są w kodeksie postępowania cywilnego, jednak pierwszeństwo mają w tym przypadku umowy międzynarodowe, dwustronne i wielostronne, które kompleksowo regulują zasady jurysdykcji, aby wykluczyć sytuację, że Sądy dwóch państw będą miały jurysdykcję w danej sprawie.

Co zmienił Brexit?

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej związanych z tym krajem znajduje zastosowanie Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci sporządzona w Hadze 19 października 1996 r. (Dz. U. 2010 nr 172 poz. 1158), która zastąpiła w stosunku do Wielkiej Brytanii normy prawa unijnego, tj. rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Zasadą przyjętą w ww. konwencji jest ustalenie jurysdykcji według państwa miejsca pobytu dziecka.

Co to oznacza? 

Oznacza to, że jeżeli dziecko przebywa w Polsce to wszelkie postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, np. w sprawy o ustalenia miejsca pobytu dziecka, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także sposobu wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem będą prowadzone przed Sądem miejsca pobytu dziecka. Jeżeli dziecko przebywa w Wielkiej Brytanii to Sąd w Wielkiej Brytanii rozstrzygnie sprawę, a nie Sąd polski, nawet gdy dziecko i jego rodzice są obywatelami Polski.

Wyjątki od reguły

Zgodnie jednak z art. 9 ust. 1 ww. konwencji Sąd polski może zwrócić się do Sądu miejsca pobytu dziecka (Wielkiej Brytanii) bezpośrednio lub przy pomocy organu centralnego o przejęcie jurysdykcji w sprawie z uwagi na okoliczność, iż jest On w stanie lepiej ocenić dobro dziecka.   Warunkiem jest jednak to, aby sprawa miała związek z Polską. Przesłanki określające związek sprawy z Polską określa art. 8 ust. 2 ww. konwencji. Trzeba spełnić przynajmniej jedną przesłankę, aby przejęcie jurysdykcji było w ogóle możliwe. Do przesłanek tych należy posiadanie przez dziecko obywatelstwa polskiego lub posiadanie przez dziecko majątku w Polsce. Oczywiście analogiczne uregulowania obowiązują w odwrotnej sytuacji, gdy dziecko przebywa w Polsce, a sprawa ma zostać rozpoznana w Wielkiej Brytanii.

Twoje dziecko przebywa za granicą, a chcesz żeby Twoja sprawa została rozpatrzona w Polsce?

W takim przypadku musisz zwrócić się do Sądu w Wielkiej Brytanii, aby ten wyraził zgodę na przejęcie jurysdykcji przez Sąd w Polsce. Możesz też poprosić Sąd w Polsce, aby to On zwrócił się do Sądu Wielkiej Brytanii o taką zgodę. Wniosek swój musisz uzasadnić. Musisz przekonać polski Sąd, że to On jest w stanie lepiej ocenić sprawę niż w Sąd w Wielkiej Brytanii. Sąd Polski będzie również właściwy, gdy chodzi o sprawę niecierpiąca zwłoki, np. koniecznośc uzyskania zgody na leczenie dziecka. Najlepiej w tego rodzaju sprawach zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego. Zajmujemy się tego rodzaju sprawami, więc jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 724 046 783 lub napisz maila. Dane znajdziesz tutaj. Zespół radców naszej Kancelarii może poprowadzić Twoją sprawę.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus