Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Jurysdykcja w sprawach uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu

Uznanie za zmarłego, czym jest? 

 Zasady uznania danej osoby za zmarłej lub stwierdzenia zgonu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Jak wiadomo w uproszczeniu uznanie za zmarłego dotyczy osób zaginionych, a stwierdzenie zgony osób, których śmierć nie budzi wątpliwości, ale z pewnych względów nie jest możliwe sporządzenie aktu zgonu. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulują natomiast właściwość rzeczową i miejscową Sądu uprawniającą do rozstrzygania przedmiotowych spraw, a także zasady ustalania jurysdykcji krajowej polskich Sądów w sprawie ww. postępowań.

Jaki Sąd będzie właściwy? 

  Podstawową zasadą jest, że orzeczenie w sprawie uznania za zmarłego lub stwierdzenie zgony wydaje Sąd polski jeżeli zmarly posiadał obywatelstwo polskie, nawet jeżeli zgon nastąpił za granicą. Bez znaczenia jest w tym przypadku czy osoba ta posiada także obywatelstwo innego państwa, a także to gdzie osoba ta posiadała miejsce zamieszkania lub pobytu. Decydującym momentem dla posiadania obywatelstwa jest dzień śmierci osoby, której to postępowanie dotyczy. Dodatkowo istnieje możliwość wydania ww. orzeczenia w stosunku do Cudzoziemca, jednak w takim przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek. Przesłanką tą jest to, aby osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego posiadała w dniu śmierci miejsce zamieszkania lub przynajmniej miejsce pobytu na terenie Polski. Polski Sąd posiada także jurysdykcji w sprawie uznania za zmarłego lub stwierdzenia zgony osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli jej zgon nastąpił w Polsce, nawet jeżeli nie posiadała ona miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie naszego kraju w chwili śmierci.  Nawet jednak w przypadku gdy żadna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona istnieje możliwość przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w Polsce jeżeli wykaże się wystarczający związek tego postępowania z polskim porządkiem prawnym. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że taki związek będzie miał miejsce, w szczególności gdy na terenie Polski znajduje się majątek Cudzoziemca, czy też na terenie naszego kraju zamieszkuje większość spadkobierców po Cudzoziemcu.(Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego). Z uwagi na tę regulację należy podnieść, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego bardzo szeroko wyznaczają zakres jurysdykcji krajowej w sprawach o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się, w szczególności postępowaniami, w których istotne jest ustalenie jurysdykcji krajowej. Zainteresowanym  lub stroną postępowania często zależy na tym, aby określona sprawa została rozpatrzona przez Sąd Polski. Wynika to z fakt, że zagraniczne procedury często nie są znane takim osobom, a koszty postępowania prowadzonego przez Sąd zagraniczny bardzo wysokie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus