Karencja ubezpieczeniowa

Czym jest karencja ubezpieczeniowa? 

 Pojęcie karencji ubezpieczeniowej jest bardzo istotne z punktu widzenia warunków odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Karencje najlepiej zdefiniować jako okres od zawarcia umowy ubezpieczenia, lub też opłacenia pierwszej składki z jej tytułu w zależności od postanowień umowy oraz dokumentów stanowiących jej integralną części (ogólne warunki umowy), a rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Funkcją karencji ubezpieczeniowej jest zapobieżenie przypadkom zawierania umów ubezpieczonych w celu uzyskania odszkodowania, gdy ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego znane ubezpieczonemu jest znacznie wyższe, niż to które ujawnił on ubezpieczycielowi. Karencja minimalizuje ryzyko ubezpieczyciela w zakresie oceny, w szczególności stanu zdrowia ubezpieczonego. Umowy ubezpieczeniowe są zwykle bardzo skomplikowane podobnie jak ogólne warunki umów, które są doręczane Konsumentowi przy zawarciu umowy. W związku z tym m faktem warto skonsultować się w zakresie interpretacji takiej umowy z adwokatem lub radcą prawnym.

W czyim interesie ustanawiana jest karencja? 

  Karencja niewątpliwie chroni interesy wierzyciela. Dla przykładu Konsument chce ubezpieczyć się na wypadek śmierci. Zgodnie z ofertą zaproponowana przez Zakład Ubezpieczeń w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia umrze jego rodzinie zostanie wypłacone odszkodowanie. Ubezpieczony celowo zataja stan swojego zdrowia w celu uniknięcia odmowy zawarcia ww. umowy. Oczywiście w takim przypadku osoba ta może odpowiadać za oszustwo, gdyż wprowadziła Zakład Ubezpieczeń w błąd, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie mniej jednak karencja ubezpieczeniowa zapewni ubezpieczycielowi dodatkową ochronę, gdyż odszkodowanie będzie należne dopiero po opłaceniu przez ubezpieczonego składek za określony okres. Oczywiście podany przykład jest skrajny, znacznie częściej dochodzi do sytuacji, że Konsument nie posiada wiedzy na temat swojego stanu zdrowia, a badania przeprowadzane na potrzeby ustalenia ryzyka ubezpieczeniowego są niewystarczające. Dlatego właśnie karencja ubezpieczeniowa jest instytucją znaną i dopuszczalną przez orzecznictwo. Karencja ubezpieczeniowa nie jest uznana za klauzule abuzywną, oczywiście jeżeli jest sformułowana w odpowiedni sposób nie naruszając obowiązującego prawa.  Najczęściej też karencja ubezpieczeniowa nie obejmuje nieszczęśliwych wypadków. Takich zdarzeń nie można przewidzieć, dlatego też nie jest uzasadnionym gospodarczo działanie, aby również co do takiego rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego miała zastosowanie omawiana instytucja.

Chcesz uzyskać indywidualną poradę prawną? 

  Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Ja i współpracujący ze mną prawnicy chętnie pomagamy w sprawach z zakresu ubezpieczeń zbiorowych oraz indywidualnych. Serdecznie zapraszamy.