Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Kasacja

Czym jest kasacja? 

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnych wyroków Sądu II instancji. Kasacja służy również na orzeczenia nie będące wyrokami, lecz postanowieniami kończącymi sprawę takimi jak postanowienie  o umorzeniu postępowania, czy odrzuceniu pozwu. Kasacja nie wstrzymuje wykonania prawomocnego wyroku Sądu w przeciwieństwie np. do apelacji. W związku z tym faktem wyrokowi Sądu II instancji można nadać klauzulę wykonalności uprawniającą do prowadzenia egzekucji. Strona wnosząca kasacje może jednak złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania ww. orzeczenia. Wstrzymanie orzeczenia jest jednak możliwe w takiej sytuacji tylko wówczas gdy stronie tej groziłaby niepowetowana szkoda. Jest to zatem wyjątek w zakresie prawomocności wyroku Sądu II Instancji dlatego wymaga złożenia ww. wniosku przez stronę zainteresowana. Decyzję w tym zakresie podejmuje Sąd II instancji. W praktyce bardzo rzadko wstrzymywana jest wykonalność takich wyroków.

Kto może sporządzić kasację?

Skargę kasacyjną musi sporządzić prawnik posiadający pełne uprawnienia korporacyjne, tj. wpisany na listę adwokatów lub radców prawnych. Skargi takiej nie może sporządzić aplikant, czy prawnik bez uprawnień korporacyjnych. Dokumentu tego nie może również sporządzić sam zainteresowany. Wynika to z faktu, że skarga kasacyjna należy to jednych z najbardziej skomplikowanych i wymagających sporej wiedzy pism procesowych. Również z uwagi na ten fakt ustawodawca przewidział relatywnie długi termin na wniesienie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia wynosi on bowiem, aż dwa miesiące od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd II instancji nie sporządza uzasadnienia wyroku z urzędu w przypadku gdy apelacja została oddalona, a wyrok Sądu I instancji podtrzymany w mocy. W takim przypadku strona zainteresowana złożeniem apelacji musi złożyć wniosek nie tylko o doręczenie tego wyroku z uzasadnieniem, ale również sporządzenie uzasadnienia. Trudno sobie wyobrazić natomiast, aby strona wniosła kasację bez zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem Sądu. Sporządzenie takiego pisma w takiej sytuacji byłoby bardzo utrudnione ze względu na brak możliwości ustosunkowania się do argumentów Sądu.

Kiedy przysługuje kasacja? 

Kasacja nie przysługuje w każdego rodzaju sprawie. Co do zasady czynnikiem określającym możliwość wniesienia skargi kasacyjnej jest wartość przedmiotu sporu. W niektórych natomiast przypadkach kasacja przysługuje bez względu na wartość dochodzonego roszczenia (np. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych). Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Radca prawny może sporządzić kasację oraz reprezentować strony w postępowaniu kasacyjnym.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus