Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Kontynuowanie posiadania przez spadkobiercę

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie jest formą nabycia własności nieruchomości polegającą na tym, że samoistny posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa jej własność z mocy prawa po upływie 30 lat, jeżeli nie jest świadomy, że nieruchomość ta nie stanowi jego własności lub po upływie 20 lat jeżeli jest świadomy tego, że nieruchomość nie jest jego własnością. W dobrej wierze jest więc ten, kto posiada nieruchomość będąc w błędnym przekonaniu, że nieruchomość ta stanowi jego własność, zaś w złej wierze jest ten kto wie, że posiadana przez niego nieruchomość jest własnością kogoś innego.

Czy samoistny posiadacz może doliczyć posiadanie poprzednika?

Tak, zgodnie z art. 176 kodeksu cywilnego samoistny posiadacz może do okresu koniecznego do uzyskania własności nieruchomości przez jej zasiedzenie doliczyć okres posiadania swojego poprzednika. Poprzednikiem tym może być spadkodawca lub osoba, która przekazała samoistnemu posiadaczowi to posiadanie w drodze czynności faktycznej lub prawnej.

Czy małżonek może kontynuować wspólne posiadanie samoistne po śmierci drugiego małżonka?

Tak, ale w takim przypadku ½ udziału w posiadaniu będzie kontynuował po śmierci małżonka jako posiadacz samoistny, zaś pozostały udział w posiadaniu samoistnym, który przypadał drugiemu małżonkowi przypadnie spadkobiercom tego małżonka. Najczęściej małżonek jest również również jednym ze spadkobierców swojego zmarłego małżonka. W takim przypadku ww. małżonek może również kontynuować bieg zasiedzenia w części przysługującej mu po zmarłym małżonku. Istnieje także możliwość, aby pozostali spadkobiercy przekażali, chociażby w sposób dorozumiany swoje udziały w posiadaniu małżonkowi zmarłego i w takiej sytuacji małżonek ten będzie mógł kontynuować posiadanie całej nieruchomości. W wypadku, kiedy jeden ze spadkobierców staje się wyłącznym posiadaczem za zgodą pozostałych spadkobierców, którzy - choćby w sposób dorozumiany - przekazują mu odziedziczone posiadanie - dochodzi do następczego przeniesienia posiadania między spadkobiercami, ze skutkami przewidzianymi w art. 176 §1 k.c. Tezę tę potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 28 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt. IV CSK 55/19. Nie dotyczy to natomiast udziałów zmarłego małżonka we własności, gdyż w takiej sytuacji spadkobiercy nabywają własność, a nie posiadanie.

Co w sytuacji, gdy samoistny posiadacz jest także współwłaścicielem nieruchomości?

Takie przypadki zdarzają się bardzo często. W przypadku gdy samoistny posiadacz jest współwłaścicielem nieruchomości musi wykazać, że zamanifestował swoje posiadanie wobec pozostałych współspadkobierców. W takiej sytuacji zatem osoba żądająca stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości musi wykazać, że była posiadaczem samoistnym w zakresie udziałów, które przysługują pozostałym współwłaścicielom, np. współspadkobiercom, a nie tylko wykonywała prawo do posiadania przysługującego jej z tytułu posiadanego prawa współwłasności. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych i doszło do podziału quoad usum, to fakt korzystania przez współwłaściciela z fizycznie wydzielonej części nieruchomości, nie prowadzi do nabycia jej własności przez zasiedzenie, chyba że dojdzie do zmiany charakteru władztwa przez zamanifestowanie woli władania we własnym imieniu i dla siebie. Posiadanie całości lub części nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych przez jednego lub kilku ze współwłaścicieli, sprawia, że odmiennie traktuje się współposiadanie i posiadanie indywidualnego udziału. W takiej sytuacji, w sprawie o zasiedzenie przez współwłaściciela udziału należącego do drugiego współwłaściciela, nie ma zastosowania domniemanie ustanowione w art. 339 k.c. Tezę tę potwierdza Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 25 listopada 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. IV CSK 87/15.

Potrzebujesz pomocy?

Napisz lub zadzwoń. Pomożemy Ci. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus