Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Koszty mediacji

Skierowanie do mediacji przez Sąd 

W niektórych sytuacjach to właśnie Sąd najczęściej kieruje sprawy do mediacji. Zwykle mediacja nie skutkuje dojściem przez strony do porozumienia. Wynika to z faktu, że strona decydując się na skierowanie sprawy na drogę sądową próbowała już zwykle polubownie dogadać się ze stroną przeciwną. Mediacja w niektórych sytuacjach jest bardzo kosztowana. Chodzi tutaj zarówno o wynagrodzenie mediatora jak i reprezentującego stronę adwokata lub radcę prawnego. Ponadto mediator, nawet ten wpisany na stała listę stałych mediatorów sądowych nie musi posiadać wykształcenia prawniczego. Postuluje się, aby w przypadku mediacji skierowanej przez Sąd mediator posiadał wykształcenie prawnicze, co umożliwi mu zrozumienia stanowiska stron. Czy innym jest natomiast arbitraż, którego koszty zwłaszcza w sprawach gospodarczych są znacznie niższe niż koszty sądowe zwłaszcza, gdy sprawy te dotyczą dużej wartości przedmiotu spory. Na rynku działa wiele Sądów arbitrażowych, w których składzie zasiadają wybitni prawnicy oraz przedsiębiorcy.

Mediacja w sprawach rodzinnych 

Mediacja pomimo stosunkowo wysokich kosztów jest wskazana w sprawach rodzinnych o charakterze niemajątkowych, zwłaszcza tych dotyczących dzieci. W takim bowiem przypadku pomimo, iż generuje dodatkowe koszty jest korzystna, bowiem dla dobra dzieci rodzice powinni dojść do porozumienia. W sprawach takich na drugi plan schodzą zagadnienia prawne, gdyż istotniejsza jest tutaj wiedza życiowa. Z uwagi na ten fakt braki w zakresie wykształcenia prawniczego mediatora nie są tak istotne. Warto jednak zaznaczyć, że nawet w przypadku skierowania sprawy do mediacji przez Sąd strony mogą żądać za zgodnym porozumieniem, aby ich mediatorem był prawnikiem.

Odmowa udziału każdej mediacji 

Strona może oczywiście odmówić wzięcia udziału w mediacji, jeżeli uzna, że jest ona niecelowa. Powinna być to jednak odmowa obiektywnie uzasadniona, a nie tylko oparta na subiektywnym przekonaniu strony o bezcelowości mediacji. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wzięcia udziału w mediacji strona zostanie obciążona jej kosztami. Postuluje się, aby usunąć tę regulację, gdyż stoi ona w sprzeczności z zasadą dobrowolności mediacji.

Co składa się na wysokie koszty mediacji? 

Na koszty mediacji składają się zarówno koszty wynagrodzenia mediatora, które jest stosunkowo wysokie i w wielu sprawach przekracza wysokości opłaty sądowej, ale także koszty wynajmu lokalu, w którym odbywać się będzie mediacja. Jeżeli strona potrzebuje także pomocy adwokata lub radcy prawnego, który będzie uczestniczył w mediacji dojdą dodatkowo koszty wynagrodzenia prawnika. Posiedzenie mediacyjne może również odbyć się w naszej Kancelarii w Jarosławiu, Rzeszowie lub Przeworsku jeżeli obie strony stosunku prawnego, z którego wynikł spór wyrażą na to zgodę.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus