Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Koszty procesu

Składniku kosztów procesu w Polsce 

Na koszty procesu składają się zarówno opłaty sądowe, wydatki sądowe oraz inne wydatki niezbędne do celowego dochodzenia swoich praw i celowej obrony. Zasadą w postępowaniu procesowym jest to, że koszty procesu pokrywa strona przegrywająca sprawę. W postępowaniu nieprocesowym jest nieco inaczej, w tym postępowaniu nie ma bowiem stron, a jedynie wnioskodawca oraz uczestnicy, dlatego jeżeli chodzi o to postępowanie regułą jest to, aby każdy z uczestników, w tym wnioskodawca ponosił samodzielnie koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Niekiedy jednak postępowanie nieprocesowy ma sporny charakter, wówczas uczestnik lub sam wnioskodawca może żądać aby strona przegrywająca zwróciła mu koszty procesu. Dotyczy to w szczególności takich postępowań jak: sprawy o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, dział spadku dokonywany przed sądem, czy podział współwłasności.

Zasądzenie kosztów procesu

Sąd zasądzi koszty procesu dla strony wygrywającej od strony przegrywającej proces tylko i wyłącznie w przypadku gdy strona ta do momentu zamknięcia rozprawy złoży stosowany wniosek. Niezgłoszenie tegoż żądania po zamknięciu rozprawy niweczy uprawnienia do zwrotu kosztów procesu. Sąd nie będzie w tym zakresie orzekał z urzędu, konieczna jest aktywność strony przejawiająca się w stosownym żądaniu.

Rozdzielenie kosztów procesu 

Sąd może również rozdzielić koszty procesu pomiędzy stronami, albo znieść obustronnie te koszty. Czynność prowadząca do szczegółowego rozliczenia kosztów pomiędzy stronami sędzia może powierzyć referendarzowi sądowemu. Dzieje się tak wówczas gdy powództwo, czy sporny wniosek w postępowaniu nieprocesowym został w części oddalony, zaś w części Sąd je uwzględnił. Pozwany nie będzie również obciążony kosztami procesu w przypadku gdy nie dał powodowi powodu do wytoczenia sprawy lub przy pierwszym piśmie uznał za zasadne roszczenie powoda.

Cele instytucji zwrotu kosztów procesu 

Instytucja zwrotu kosztów procesu zapobiega bezkarnemu wytaczaniu niezasadnych pozwów, czy powoływaniu się na niezasadne zarzuty. Trzeba być bowiem świadomym, że wszczęcie postępowania i jego przegranie może prowadzić do wyjątkowo ciężkich skutków powoda lub Wnioskodawcy. To samo dotyczy Uczestników oraz pozwanych, którzy próbują w sposób niezasadny uniknąć odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Powierzenie sprawy zawodowemu prawnikowi 

W przypadku powierzenia sprawy adwokatowi bądź radcy prawnego strona przegrywająca jest również zobowiązana do zwrotu wydatków poniesionych przez stronę przeciwną na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszam do Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Rzeszowie, bądź Przeworsku.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus