Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Księgi wieczyste

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste to szczególnego rodzaj ewidencja nieruchomości, obciążających te nieruchomości praw osób trzecich oraz ich właścicieli. Ze względu na donośność tego rodzaju kwestii sprawy z tego zakresu zostały powierzone Sądom, a nie organom administracji. Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych załatwiane są co do zasady przez referendarzy Sądowych. Wydziały Ksiąg Wieczystych są prowadzone w mniejszych miejscowościach. Dla przykładu w Sieniawie znajduje się zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przeworsku. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż mieszkańcy Sieniawy w celu ujawnienia praw podlegających wpisaniu w księgach wieczystych nie muszą jechać do Przeworska. Oczywiście zawsze istnieje możliwość wysłania wniosku poczta, nie mniej jednak lepiej załatwić wszelkie sprawy na miejscu w Sądzie gdzie od razu można wybrać formularz urzędowy.

Wpis w księdze wieczystej

Podstawę wpisu w księgach wieczystych stanowią wszelkie dokumenty urzędowe wydane przez właściwe organy. W przypadku dokonania czynności w formie aktu notarialnego podstawę wpisu stanowić będzie akt notarialny, który musi zostać przesłany przez notariusza w raz z wnioskiem o aktualizację księgi wieczystej w terminie 3 dni od dokonania czynności. W przeciwnym przypadku notariusz musi liczyć się z konsekwencjami, a w niektórych sytuacjach także odpowiedzialnością dyscyplinarną. Bardzo często podstawę wpisu są prawomocnego orzeczenia Sądu. Warto podkreślić, iż podstawy takiej nie stanowią nieprawomocne orzeczenie (mogą one stanowić podstawę jedynie do wpisania ostrzeżenia o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym). Dlatego właśnie należy dołączyć do takiego wniosku orzeczenie z pieczątką stwierdzającą, że dany wyrok stał się prawomocny, tj. nie służą przeciwko niemu zwyczajne środki zaskarżenia. Dla przykładu w przypadku wpisu spadkobierców do ksiąg wieczystych dokumentem stanowiącym podstawę tego wpisu będzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub orzeczenie o dziale spadku. Czasami zmiana w księdze wieczystej może wynikach także z dokumentu wydanego przez organ administracji. Dla przykładu w przypadku zmiany nazwiska po ślubie, podstawą wpisu będzie akt małżeństwa. Innym przykładem jest zmiana powierzchni działek wynikająca z decyzji o podziale geodezyjnym działek, czy scaleniu gruntów. W postępowaniu administracyjnym w tym zakresie strona może być reprezentowana, w szczególności przez adwokata lub radcę prawnego. Bardzo przydatny w takich postępowaniach jest również udział inspektora nadzoru budowlanego z pełnymi uprawnieniami kierownika budowy.

Kontakt z Kancelarią

Kancelaria,  na stronie której się znajdziesz ma swoje biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapraszamy do kontaktu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus