Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Kurator w postępowaniu o uwłaszczenie i zasiedzenie

Ustalenie kręgu zainteresowanych 

 Jak wiadomo uwłaszczenie i zasiedzenie to formy nabycia nieruchomości. Z wnioskiem o uwłaszczenie lub o zasiedzenie nieruchomości może wystąpić osoba spełniająca określone ustawowo warunki. We wniosku tym należy wskazać poprzednich właścicieli nieruchomości oraz ich adresy. Osoby te muszą otrzymać odpis ww. wniosku, gdyż będą uczestnikami takiego postępowania. W przedmiotowych postępowaniach bardzo często zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora dla uczestnika nieznanego z miejsca pobytu.

Gdy nie można ustalić uczestników postępowania, co dalej? 

  Ze względu na upływ czasy wymagany zarówno dla zasiedzenia oraz uwłaszczenia najczęściej jest tak, że poprzedni właściciele nieruchomości nie żyją. Należy jednak zaznaczyć, ze fakt śmierci powinien być udokumentowany najlepiej aktem zgonu. W tym celu wnioskodawca może się zwrócić do Urzędu Stanu Cywilnego w Gminie lub mieście gdzie osoby te ostatnio zamieszkiwały. Jeżeli w ww. USC nie znajdują się dane w tym zakresie, a data wpisu w księgach wieczystych nie wskazuje jednoznacznie, że osoby te nie żyją należy uznać, iż nie ma podstaw aby przyjąć śmierć takich osób za udowodnioną. W takim przypadku należy ustalić adres zamieszkania tych osób lub uprawomocnić, że ich adres zamieszkania nie jest znany. W tym celu można się zwrócić do wydziału meldunkowego Gminy lub Miasta gdzie ostatnio osoby te zamieszkiwały o informację w tym zakresie. Opcjonalnie istnieje również możliwość zwrócenia się do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Udostępniania Danych o udzielenie informacji na temat miejsca zameldowania tych osób. Po uprawdopodobnieniu, że miejsca pobytu Uczestników nie jest znane Sąd ustanowi dla nich kuratora. W praktyce Sądy wzywają ponadto do wskazania przez wnioskodawcę osób z kręgu najbliższej rodziny Uczestnika nieznanego z miejsca pobytu, który mógłby pełnić funkcje kuratora. Jeżeli wnioskodawca nie posiada informacji na temat takich osób Sąd ustanawia kuratorem według przyjętej w danym Sądzie praktyki adwokata lub radcę prawnego wpisanego na stosowna listę, ewentualnie prawnika Sądu. Jeżeli natomiast osoby te nie żyją wnioskodawca powinien wskazać ich spadkobierców. W przypadku gdy spadkobiercy ci nie są wnioskodawcy znani Sąd powinien zarządzić ogłoszenie, w którym wezwie potencjalnych spadkobierców do udziału w sprawie. Dotyczy to spraw o zasiedzenie. Co prawda przepisy o uwłaszczeniu nie przewidują podobnej regulacji nakazującej zarządzenie ww. ogłoszenia, ale w praktyce orzeczniczej dominujący jest jednak pogląd, że w tym przypadku powinno stosować się przez analogie przepisy o zasiedzeniu.

Kontakt z Kancelarią 

  Kancelaria, na stronie której się znajdujesz udziela pomocy w sprawach o zasiedzenie i uwłaszczenie. Postępowania sporne w zakresie praw rzeczowych są wyjątkowo istotne ze względu na fakt, iż są to zwykle sprawy dotyczące dużej wartości przedmiotu sporu.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus