Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Kurator w sprawach o unieważnienie małżeństwa

Kiedy istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa? 

W niektórych sytuacjach niektóre podmioty mogą być zainteresowane stwierdzeniem nieważności małżeństwa nawet po śmierci jednego z małżonków. W takim przypadku zachodzi konieczność ustanowienia kuratora. Decyzję w sprawie ustanowienia kuratora dla zmarłego małżonka w sprawie o unieważnienie małżeństwa podejmuje Sąd, w okręgu którego znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Może również zaistnieć sytuacja, że oboje małżonkowie nie żyją, a zachodzi potrzeba unieważnienia małżeństwa. W takim przypadku ustanawia się kuratora dla każdego z małżonków. Kuratorem takim może być, w szczególności osoba bliska dla małżonka, lub osoba trzecia taka jak radca prawny lub adwokat. Nie istnieje natomiast możliwość, aby ten sam kurator został ustanowiony dla obydwu z małżonków, co jest uzasadnione tym, że kurator nie może reprezentować sprzecznych ze sobą interesów.

Unieważnienie małżeństwa, a dziedziczenie 

Unieważnienie małżeństwa podobnie jak ustalenie nieistnienia małżeństwa ma wpływ na dziedziczenie ustawowe. Małżeństwo, które zostało unieważnione traktowane jest co do zasady jako niebyłe, a co za tym idzie małżonek po unieważnieniu małżeństwa nie jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po drugim małżonku. Nie dotyczy to co oczywiste dziedziczenia testamentowego, które jest uzależnione wyłącznie od woli spadkodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że małżonek uzyskał po śmierci drugiego małżonka akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku został uznany za spadkobiercę ustawowego. W związku z tym podmioty takie jak spadkobiercy spadkodawcy mogą być zainteresowane unieważnieniem małżeństwa w celu odsunięcia jednego ze spadkobierców od spadkobrania.

Powództwo o unieważnienie małżeństwa

Powództwo o unieważnienie małżeństwa mogą oprócz samych małżonków wytoczyć także inne osoby zainteresowane. Warunkiem jest tutaj wykazanie interesy prawnego. Interes ten ma zwykle charakter majątkowy związany ze spadkobraniem lub podziałem majątku objętego wspólnością majątkową małżonków. Jeżeli zachodzi taka potrzeba stosowane powództwo może wytoczyć również prokurator. Przepisy dotyczące ustanowienia kuratora dla zmarłego małżonka w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa stosuje się odpowiednio do spraw, których przedmiotem jest stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Pomoc w sprawach małżeńskich

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji związanych z procedurą cywilną, w zakresie w jakim rozpoznawane są sprawy rodzinne o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus