Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Miejsce spełnienia świadczenia

W jakim miejscu należy spełnić swiadczenie?

Często dłużnik nie wie w jakim miejscu ma spełnić świadczenie. Zagadnienie miejsca spełnienia świadczenia ma również wpływ na ustalenie właściwości miejscowej Sądu uprawnionego do rozstrzygania sporu wynikłego z danego stosunku prawnego. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dług ma charakter odbiorczy. Oznacza to, że świadczenie może zostać spełnione przez dłużnika w miejscu gdzie ma ona miejsce zamieszkania w chwili zaciągnięcie zobowiązania. Wyjątkiem od tej zasady są wierzytelności o charakterze pieniężnym. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia nie jest miejsce zamieszkania dłużnika, ale wierzyciela. Oznacza to, że dłużnik ponosi koszty związane z przesłaniem kwoty pieniężnej na poczet zaspokojenia zobowiązania. Pewną ochronę dłużników w tym zakresie stanowi regulacja zawarta w art. 454 kodeksu cywilnego, która stanowi, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wierzyciela po zaciągnięciu zobowiązania ponosi on koszty związane z podwyższonymi wydatkami dłużnika z tytułu przesłania kwoty zapłaty.

Właściwość miejscowa Sądu

Miejsce spełnienia świadczenia ma duże znaczenie o czym zostało wspomniane powyżej dla właściwości miejscowej Sądu. Dla przykładu w przypadku zawarcia umowy pożyczki i nie wywiązania się z wynikającej z niej obowiązków przez dłużnika wierzyciel może co oczywiste wytoczyć powództwo według Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Może jednak również skorzystać z właściwości przemiennej i wytoczyć powództwo według miejsca spełnienia zobowiązania. W tym przypadku, jako że przedmiotem pożyczki jest świadczenie pieniężne miejscem spełniania świadczenia będzie miejsce zamieszkania wierzyciela, a tym samym wierzyciel może wytoczyć powództwo przed Sądem swojego okręgu zamieszkania, co jest dla niego bardzo korzystne.

Ustalenia stron 

Niezależnie od przepisów powszechnie obowiązującego prawa strony zgodnie zasadą swobody umów mogą inaczej ułożyć swoje stosunki i ustalić dowolnie miejsce spełnienia zobowiązania. Może to być zarówno miejsce zamieszkania dłużnika, wierzyciela lub całkiem inne, neutralne miejsce. Sporządzaniem umów cywilno-prawnych zajmują się między innymi prawnicy tacy jak adwokaci lub radcy prawni. Przed nawiązaniem stosunku prawnemu warto, aby strony uzgodniły wszelkie kwestię również te związane z właściwością Sądu, w przypadku powstania sporu.

Konsultacja z zawodowym prawnikiem

Jeżeli nie wiesz gdzie powinieneś spełnić swoje świadczenie lub przed jakim Sądem możesz wytoczyć sprawę przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią mającą siedzibę w trzech miastach naszego województwa, w tym w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus