Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Miejsce spełnienia świadczenia

W jakim miejscu należy spełnić swiadczenie?

Często dłużnik nie wie w jakim miejscu ma spełnić świadczenie. Zagadnienie miejsca spełnienia świadczenia ma również wpływ na ustalenie właściwości miejscowej Sądu uprawnionego do rozstrzygania sporu wynikłego z danego stosunku prawnego. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dług ma charakter odbiorczy. Oznacza to, że świadczenie może zostać spełnione przez dłużnika w miejscu gdzie ma ona miejsce zamieszkania w chwili zaciągnięcie zobowiązania. Wyjątkiem od tej zasady są wierzytelności o charakterze pieniężnym. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia nie jest miejsce zamieszkania dłużnika, ale wierzyciela. Oznacza to, że dłużnik ponosi koszty związane z przesłaniem kwoty pieniężnej na poczet zaspokojenia zobowiązania. Pewną ochronę dłużników w tym zakresie stanowi regulacja zawarta w art. 454 kodeksu cywilnego, która stanowi, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wierzyciela po zaciągnięciu zobowiązania ponosi on koszty związane z podwyższonymi wydatkami dłużnika z tytułu przesłania kwoty zapłaty.

Właściwość miejscowa Sądu

Miejsce spełnienia świadczenia ma duże znaczenie o czym zostało wspomniane powyżej dla właściwości miejscowej Sądu. Dla przykładu w przypadku zawarcia umowy pożyczki i nie wywiązania się z wynikającej z niej obowiązków przez dłużnika wierzyciel może co oczywiste wytoczyć powództwo według Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Może jednak również skorzystać z właściwości przemiennej i wytoczyć powództwo według miejsca spełnienia zobowiązania. W tym przypadku, jako że przedmiotem pożyczki jest świadczenie pieniężne miejscem spełniania świadczenia będzie miejsce zamieszkania wierzyciela, a tym samym wierzyciel może wytoczyć powództwo przed Sądem swojego okręgu zamieszkania, co jest dla niego bardzo korzystne.

Ustalenia stron 

Niezależnie od przepisów powszechnie obowiązującego prawa strony zgodnie zasadą swobody umów mogą inaczej ułożyć swoje stosunki i ustalić dowolnie miejsce spełnienia zobowiązania. Może to być zarówno miejsce zamieszkania dłużnika, wierzyciela lub całkiem inne, neutralne miejsce. Sporządzaniem umów cywilno-prawnych zajmują się między innymi prawnicy tacy jak adwokaci lub radcy prawni. Przed nawiązaniem stosunku prawnemu warto, aby strony uzgodniły wszelkie kwestię również te związane z właściwością Sądu, w przypadku powstania sporu.

Konsultacja z zawodowym prawnikiem

Jeżeli nie wiesz gdzie powinieneś spełnić swoje świadczenie lub przed jakim Sądem możesz wytoczyć sprawę przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią mającą siedzibę w trzech miastach naszego województwa, w tym w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus