Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Miejsce zamieszkania

Definicja miejsca zamieszkania

Pojęcie miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest bardzo istotnym zagadnieniem. Miejsce zamieszkania ma wpływ na wiele rożnych praw podmiotowych. Przede wszystkich w niektórych przypadkach przepisy uzależniają nabycie określonych uprawnień od tego gdzie znajduje się miejsce zamieszkania danej osoby. Dodatkowo miejsce zamieszkania ma również istotny aspekt proceduralny. Jak wiadomo zasadą w postępowania cywilnym jest to, że powództwo wytacza się przed Sądem w okręgu, którego znajduje się miejsce zamieszkania pozwanego, a tym samym miejsce zamieszkania wpływa na właściwość miejscową Sądu. 

Miejsce zamieszkania małoletniego

W przypadku dziecka zgodnie z kodeksem cywilnym wprowadza się rozwiązanie zgodnie z którym uznaje się, że miejsce zamieszkania tej osoby znajduje się tam gdzie znajduje się miejsce zamieszkania jej rodziców. W niektórych jednak przypadkach np. po orzeczeniu separacji czy rozwodu rodzice dziecka nie mieszkają w tym samym miejscu, a w takim wypadku uznaje się, że miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica który posiada pełną władzę rodzicielską (a drugi rodzic został jej pozbawiony) lub któremu zostało powierzone sprawowanie władzy rodzicielskiej (np. w wyroku rozwodowym). Czasami dochodzi jednak to przypadków, że rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem na zasadzie tzw. opieki przemiennej. Polega to na tym, że dziecko część czasu (np. określone dni tygodnia) spędza u jednego z rodziców, a pozostałą cześć czasu u drugiego. W takim przypadku to Sąd określa w stosownym orzeczeniu jakie jest miejsce zamieszkania dziecka zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym nikt nie może posiadać dwóch miejsc zamieszkania. W postępowaniu takim uczestnicy mogą być reprezentowani przez adwokatów lub radców prawnych.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce gdzie znajduje się centrum osobiste i zawodowe danej osoby. Nie można natomiast utożsamiać miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania. Niezależnie od tego przyjmuje się, że zameldowanie może, ale nie musi świadczyć o tym, że dana osoba zamieszkuje w określonej miejscowości. Każdy przypadek i każde postępowanie, w których relewantne prawnie jest ustalenie tego w jakiej miejscowości zamieszkuje strona musi być przeprowadzone w sposób umożliwiający podjęcie decyzji procesowej opartej na całokształcie materiału dowodowego ujawnionego w sprawie. Przepisy materialnego prawa administracyjnego nie zawierają definicji miejsca zamieszkania. Z uwagi na ten fakt w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Więcej informacji uzyskasz w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus