Nakazy zapłaty

Nakazy zapłaty - sprzeciwy i zarzuty
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17

Sprzeciwy od nakazu zapłaty

(postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, wyrok zaoczny)

Zarzuty od nakazu zapłaty 
(postępowanie nakazowe)

Jeden TERMIN
14 dni od doręczenia

  Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym lub EPU możesz skontaktować się z Prawnikiem. Ocenimy czy wierzytelność dochodzon a przez powoda nie uległa przedawnienie oraz czy zostały spełnione inne przesłanki zasądzenia dochodzonego roszczenia. Jeżeli nie wniesiesz sprzeciwu/ zarzutów nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Pomogliśmy już wielu dłużnikom. Nieznajomość prawa szkodzi, a procedura cywilna jest bardzo skomplikowana, dlatego pomoc Prawnika może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami prawomocności nakazu zapłaty.

  Znamy procedury postępowania upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego, postępowania nakazowego oraz procedury związane z wydaniem wyroku zaocznego.

  Firmy windykacyjne wygrywają procesu w skutek niewiedzy dłużników, z których nie wielu składa kasatoryjne środki zakażenia nakazów zapłaty. Najczęstszym zarzutem jest przedawnienie, którego Sąd nie uwzględnia z urzędu.

  Pomagamy też osobą wobec których wydano nakaz zapłaty bez ich woli i wiedzy w skutek umyślnego lub nieumyślnego podania ich błędnego adresu W takim przypadku przygotowujemy skargą o pozbawienie nakazu zapłaty klauzuli wykonalności z urzędu i doręczenie pozwu, od którego należy wnieść sprzeciw.

  Radca prawny  (uprawnienia takie posiadają również również adwokaci) w oparciu o udzielone pełnomocnictwo może prowadzić całe postępowanie, a w przypadku wygrania sprawy koszty wynagrodzenie Twojego profesjonalnego pełnomocnika pokryje wierzyciel na zasadzie art 98 §2 k.p.c. Istnieje również możliwość sporządzenia konkretnego dokumentu, np. sprzeciwu, zarzutów, pozwu przeciwegzekucyjnego.

  Zapraszamy do naszej Kancelarii w celu zasięgnięcia porady prawnej.

Nakazy zapłaty - sprzeciwy i zarzuty
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 724-046-783/ 725-490-161/ 726-066-462

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 19/205
Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a
Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17