Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Nowacja

Czym jest nowacja?

Nowacja to jeden sposobów wygaśnięcia długu. Instytucja znana jest jeszcze z prawa starożytnego Rzymu, z którego zaczerpnięta jest jej nazwa. Jak sama nazwa mówi nowacja długu polega na jego odnowieniu co rozumiane jest jako zastąpienie jednego zobowiązania innym zobowiązaniem. Może to polegać na tym, że świadczenie nie ulega zmianie jednak będzie ono przysługiwać jednak na innej podstawie prawnej, lub to właśnie przedmiot świadczenia ulega zmianie. Dla przykładu jeżeli dłużnik wyrządził szkodę wierzyciel zgadza się na umorzenie zobowiązania z tego tytułu w zamian za zobowiązanie się dłużnika do sprzedaży domu po obniżonej cenie. W takim przypadku zmianie ulega podstawa prawna świadczenia. Na początku stanowi ją delikt, a potem umowa. Natomiast zmiana przedmiotu świadczenia może polegać np. na zobowiązaniu się do dostarczenia węgla w zamian za umorzenie obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej.  

Spór co do zakresu nowacji

W praktyce bardzo często dochodzi do sporów co do tego czy strony rzeczywiście zawarły umowę nowacji i czy później zaciągnięte zobowiązanie zastąpiło poprzednie. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że zamiar ten powinien być w sposób wystarczająco uzewnętrzniony. Takiego zamiaru nie można natomiast domniemywać. W związku z tym faktem dłużnik dokonujący nowacji powinien uzyskać jednoznaczne oświadczenie wierzyciela o woli nowacji. Oczywiście jeżeli zamiar nowacji będzie w sposób niewątpliwy wynikał z okoliczności sprawy czynność taka będzie skuteczna. Nie mniej jednak warto dysponować odpowiednim materiałem dowodowym co ułatwi sprawę w przypadku powstania sporu sądowego. Warto bowiem pamiętać, że to na dłużnik co do zasady ciąży ciężar wykazania, że doszło do nowacji, a nie zaciągnięcia nowego w pełni niezależnego zobowiązania. Wynika to bezpośrednio z treści przepisów kodeksu cywilnego.

Co może być przedmiotem nowacji?

Przedmiotem nowacji może być co do zasady każde zobowiązanie bez względu na jego charakter lub wymagalność. Istnieje też możliwość zawarcia umowy nowacyjnej z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Nie mniej jednak w niektórych sytuacjach przepisy szczególne wyłączają możliwość zawarcia umowy nowacji. Nowacja powinna być dokonana w formie właściwej do dla zobowiązania pierwotnego. Umowę taką może sporządzić adwokat, radca prawny, a w niektórych przypadkach konieczny jest udział notariusza (w przypadku gdy wymagana jest forma aktu notarialnego).

Pomoc Prawnika

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sporze dotyczącym nowacji zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Pomoc prawnika może uchronić Cię przed wyjątkowo ciężkimi skutkami zaniedbań procesowych. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus