Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Oświadczenie o stanie rodzinnym

Kiedy oświadczenie jest potrzebne? 

  Osoba ubiegająca się o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest zobligowana do wypełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach, majątku oraz źródłach utrzymania. Oświadczenie takie jest składane na urzędowym formularzu. Wzór tego oświadczenia znajduje się, w szczególności na stronach internetowych sądów oraz ministerstwa sprawiedliwości. Formularz w wersji elektronicznej można wydrukować i wypełnić pismem ręcznym. Można także uzupełnić formularz pismem maszynowym lub komputerowym i opatrzyć własnoręcznym podpisem po wydrukowaniu. Formularz ten jest kolorowy, jednak można bo wydrukować w wersji czarno-białej. W wersji papierowej formularz ten można odebrać w dowolnym sądzie powszechnym nieodpłatnie.

Jak wypełnić formularz? 

  Przed wypełnieniem formularza warto zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na jego początku oraz obok poszczególnych pól. W przypadku błędnego wypełnia formularza zostanie on bowiem zwrócony z wezwaniem do uzupełnienia w terminie siedmiu dni. Formularz o stanie rodziny, majątku, itd. zawiera pouczenie, że składane jest oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym faktem należy pamiętać, ze w formularzu podajemy wyłącznie prawdziwe dane. Jeżeli wnioskodawca nie jest pewny jakieś okoliczności powinien to zaznaczyć. W formularzu wnioskodawca ujawnia swój stan rodzinny podając osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Dodatkowo podawane jest wynagrodzenie i inne dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę oraz osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. Za osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe należy uznać w uproszczeniu osoby, które dysponują wspólnym zasobem pieniężnym na utrzymanie mieszkania oraz przygotowywanie posiłków. Taką osobą najczęściej są małżonkowie. Wnioskodawca musi także wskazać wysokości ponoszonych wydatków. Standardowo należy wskazać, koszty jedzenia, środków czystości i higieny osobistej, zakupu ubrań, koszty wynajmu oraz utrzymania mieszkania, kie jak czynsz i opłaty za media. Należy również podąć inne wydatki takie jak koszt zakupu lekarstw. Nie ma obowiązku dołączania do ww. oświadczenia dokumentów potwierdzających wskazane w nim okoliczności jednak jest taka możliwość co z pewnością uwiarygodni treść oświadczenia. Wnioskodawca może podać też inne okoliczności, które uzna za istotne. Oświadczenie to musi zostać podpisane osobiście, nawet jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik.

Jak możemy Ci pomóc?

  Wypełnienie oświadczenia o stanie rodzinnym na potrzeby wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych wbrew pozorom bywa skomplikowane. Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie służy pomocą również w tym zakresie.  

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus