Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Kto zastępuje pracodawcę?

 Pracodawca bardzo często nie jest w stanie wykonywać wszelkich czynności osobiście, w tym kierować pracą pracowników. W związku z tym faktem, niektórzy pracownicy w imieniu pracodawcy i na jego rachunek wykonują funkcje kierownicze. Przepisy nie wymagają, aby osoba pełniąca funkcje kierownicze była zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Osoba kierującą pracownikami powinna posiada określone cechy charakteru i odporność na stres. Pracodawca powinien również zapobiegać sytuacji, iż osoba taka będzie stosowała wobec pracowników działania, które realizują znamiona mobbingu.

Obowiązki kierownika 

  Szczegółowe obowiązki osoby kierującej pracownikami określa art. 212 kodeksu pracy. W przypadku nie wykonania tych obowiązków przez ww. osobę grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo przeciwko prawom pracownika, a dodatkowo odpowiedzialność wobec pracodawcy, który może w takim przypadku rozwiązać stosunek pracy z winy pracownika (dotyczy to oczywiście sytuacji gdy osoba kierująca pracownikami pozostaje w stosunku pracy). Katalog wymieniony w art. 212 kodeksu pracy ma charakter zamknięty. Najważniejszym obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to istotne zadanie, gdyż naruszenie tej powinności może powodować wyjątkowo ciężkie skutki dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Z tym obowiązkiem związana jest powinność dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich zastosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. W tym zakresie osoba kierującą pracownikami powinna dokonywać okresowych i doraźnych kontroli i inspekcji ww. wyposażenia, a w razie potrzeby udzielać pracownikom instruktażu o zakresie ich zastosowania. Inne obowiązki dotyczą egzekwowania do pracowników przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że osoba kierującą pracownikami w razie potrzeby jest zobowiązana ukarać pracownika naruszającego przepisy bhp. Dodatkowo osoba kierującą pracownikami jest także zobowiązana do wykonywania czynności w zakresie zapewnienia przestrzegania przez pracowników zaleceń lekarskich. Osoba kierująca pracownikami jest także zobowiązana do wykonywania innych czynności, które dotyczą przede wszystkim ochrony bezpieczeństwa pracowników. Warto również zauważyć, że za ewentualne wypadki pracownika w pracy odpowiada pracodawca, a ewentualna odpowiedzialność osoby kierującej pracami tego pracownika może mieć charakter regresowy.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach dotyczących prawa pracy. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowania sądowe jak i bieżącą obsługę spraw pracowniczych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus