Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Kto zastępuje pracodawcę?

 Pracodawca bardzo często nie jest w stanie wykonywać wszelkich czynności osobiście, w tym kierować pracą pracowników. W związku z tym faktem, niektórzy pracownicy w imieniu pracodawcy i na jego rachunek wykonują funkcje kierownicze. Przepisy nie wymagają, aby osoba pełniąca funkcje kierownicze była zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Osoba kierującą pracownikami powinna posiada określone cechy charakteru i odporność na stres. Pracodawca powinien również zapobiegać sytuacji, iż osoba taka będzie stosowała wobec pracowników działania, które realizują znamiona mobbingu.

Obowiązki kierownika 

  Szczegółowe obowiązki osoby kierującej pracownikami określa art. 212 kodeksu pracy. W przypadku nie wykonania tych obowiązków przez ww. osobę grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo przeciwko prawom pracownika, a dodatkowo odpowiedzialność wobec pracodawcy, który może w takim przypadku rozwiązać stosunek pracy z winy pracownika (dotyczy to oczywiście sytuacji gdy osoba kierująca pracownikami pozostaje w stosunku pracy). Katalog wymieniony w art. 212 kodeksu pracy ma charakter zamknięty. Najważniejszym obowiązkiem osoby kierującej pracownikami jest zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to istotne zadanie, gdyż naruszenie tej powinności może powodować wyjątkowo ciężkie skutki dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Z tym obowiązkiem związana jest powinność dbałości o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich zastosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. W tym zakresie osoba kierującą pracownikami powinna dokonywać okresowych i doraźnych kontroli i inspekcji ww. wyposażenia, a w razie potrzeby udzielać pracownikom instruktażu o zakresie ich zastosowania. Inne obowiązki dotyczą egzekwowania do pracowników przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że osoba kierującą pracownikami w razie potrzeby jest zobowiązana ukarać pracownika naruszającego przepisy bhp. Dodatkowo osoba kierującą pracownikami jest także zobowiązana do wykonywania czynności w zakresie zapewnienia przestrzegania przez pracowników zaleceń lekarskich. Osoba kierująca pracownikami jest także zobowiązana do wykonywania innych czynności, które dotyczą przede wszystkim ochrony bezpieczeństwa pracowników. Warto również zauważyć, że za ewentualne wypadki pracownika w pracy odpowiada pracodawca, a ewentualna odpowiedzialność osoby kierującej pracami tego pracownika może mieć charakter regresowy.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga w sprawach dotyczących prawa pracy. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowania sądowe jak i bieżącą obsługę spraw pracowniczych.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus