Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Ochrona prawa współwłasności

Istota współwłasności 

 W niektórych przypadkach własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie. W takim przypadku można mówić o wspólności, np. w sytuacji gdy dane prawo lub rzecz wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków lub współwłasności właściwej znanej także jako współwłasność w częściach ułamkowych. Współwłasność to prawo bardzo podobne do własności, jeżeli chodzi o zakres przyznanych uprawnień, z tym zastrzeżeniem, że jest ono w większy sposób ograniczone. Ograniczenie to polega przede wszystkim na tym, że współwłaściciel nie może uniemożliwiać użytkowania rzeczy innym współwłaścicielom. Jego prawo nie ma zatem charakteru wyłącznego.

Naruszenie praw innych współwłaścicieli 

  Bardzo często dzieje się tak, że jednej ze współwłaścicieli traktuje rzecz wspólną jako swoją wyłączną własność. Takie działania przejawiają się między innymi w uniemożliwianiu innym współwłaścicielom wykonywania przysługujących im uprawnień. W takiej sytuacji osoby te mają prawo wezwać tego współwłaściciela do zaniechania naruszeń pod rygorem wytoczenia powództwa cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawiera wprost regulacji dotyczących roszczenia petytoryjnego w stosunkach pomiędzy współwłaścicielowi. W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest jednak pogląd, że w takim przypadku podstawą żądań powoda może być art. 222 kodeksu cywilnego stanowiący podstawę żądania o zaprzestanie naruszania własności. Powództwo takie może w imieniu współwłaścicieli  wytoczyć także prawnik w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Umowne uregulowanie prawa własności

  W niektórych przypadkach współwłaścicieli w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego szczegółowo określają zakres przysługujących im uprawnień do rzeczy. Jest to korzystne gdyż, w takim przypadku znacznie rzadziej dochodzi do sporów. Warto także ustalić zasady sprawowania zarządu nad wspólną rzeczą. W przypadku gdy właścicieli jest dużo warto powołać zarząd który będzie podejmował czynności dotyczące rzeczy, np. w sprawie remontu czy rozbudowy nieruchomości. W innym przypadku zgodnie z kodeksem cywilnym przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd rzeczą konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W niektórych przypadkach uzyskanie takiej zgody jest bardzo utrudnione. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, w szczególności gdy niezwłoczne podjęcie takiej czynności jest konieczne w celu ochrony rzeczy przed zniszczeniem. W przypadku natomiast innych czynności to każdy współwłaściciel może ich dokonać. Nie dotyczy to sytuacji gdy jeden ze współwłaścicieli sprzeciwi się dokonaniu takiej czynności.

Nasza pomoc

  Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również w sprawach o ochronę współwłasności.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus