Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność przewoźnika

Przejście ryzyka na kupującego 

W przypadku przesłania towaru w chwili przekazania towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi na kupującego przechodzi ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem przedmiotu sprzedaży. Z uwagi na ten fakt wszelkie roszczenia kupującego z tytułu uszkodzenia rzeczy w trakcie przewozu powinny być kierowane do przewoźnika, a nie do sprzedawcy te powstały po przejściu ryzyka na kupującego. Dlatego właśnie bezskutecznym będzie w takim przypadku złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. To przewoźnik jest bowiem w takich sytuacji jedynym podmiotem odpowiedzialnym wobec kupującego. Nie zmienia to faktu, że w przypadku gdy nadawca przyczynił się do powstania szkody, w szczególności w sposób nieprawidłowy zapakował towar przewoźnik, może starać się o zapłatę wypłaconego kupującemu odszkodowania na zasadzie odpowiedzialności regresowej. Przewoźnik odpowiada zarówno za utratę towaru, jak i uszkodzenie oraz ubytek (ilościowa utrata towaru). Co do zasady przewoźnik odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc odpowiedzialność ta jest uniezależniona od pojęcia winy. Zasada ta doznaje jednak pewnych wyjątków. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy szkoda powstała w skutek siły wyższej, czy winy odbiorcy, a więc można powiedzieć, że zasada odpowiedzialności przewoźnika na zasadzie ryzyka podlega wielu ograniczeniom.

Obowiązki odbiorcy towaru

Odbiorca towaru, którym zwykle jest kupujący (sprawy te dotyczą bowiem przeważnie umów kupna-sprzedaży), aby doszło do ziszczenia się odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika musi wykazać, że rzecz kupiona była uszkodzona w chwili jej dostarczenia. Jeżeli zaś kupujący podpisał protokół odbiory w którym stwierdził, że rzecz jest wolna od wad jego możliwości w tym zakresie są ograniczone. Warto zatem wykazać się starannością i zawsze sprawdzać stan przesyłki przed podjęciem decyzji o podpisaniu protokołu odbioru, ma to bowiem kolosalny wpływ na kwestię natury dowodowej.

Reklamacja przed wytoczeniem powództwa

Jeżeli kupujący zamierza rościć odszkodowanie od przewoźnika w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację, jeżeli będzie ona nieskuteczna wówczas należy przejść na drogę postępowania sądowego. Pozew o zapłatę odszkodowania może zostać sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego. Prawnik sformułuje Twoje żądania ww. pisma procesowego oraz powoła wnioski dowodowe, będzie również reprezentował Twoje interesy na rozprawie. Również moja Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z tego zakresu.  W sprawach tych występuję zarówno po stronie przewoźników, jak i po stronie odbiorców, których interesy zostały naruszone. Najczęściej spór w sprawach z tego zakresu ogniskuje wokół aspektów dowodowych.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus