Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność z tytułu nienależytej opieki

Pomoc dla osób chorych psychicznie  

Niektóre osoby ze względu na stan emocjonalny lub psychiczny nie są w stanie samodzielnie funkcjonować gdyż stanowią zagrożenie dla samych siebie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które cierpią na długotrwała i głęboką depresję. Osoby takie bardzo często próbują się targnąć na własne życie. Aby zapobiec najgorszemu osoby takie powinny pozostawać pod stałą opieką i nadzorem. Jeżeli nie ma możliwości zapewniania takich warunków w domu osoby takie umieszczone są w zamkniętym zakładzie opieki psychiatrycznej. Zakład taki znajduje się miedzy innymi w Jarosławiu.

Umieszczenie osoby fizycznej w placówce zamkniętej

W przepadku umieszczenia danej osoby w ww. placówce odpowiada ona nie tylko za szkodę wynikająca z działania, ale także zaniechanie. Dla przykładu jeżeli pacjent, który zgodnie z zasadami wynikającymi z wiedzy medycznej powinien znajdować się pod nadzorem personelu pod takim nadzorem nie znajduje w skutek czego np. targnie się na własne życie to szpital będzie odpowiedzialny odszkodowawczo wobec pacjenta jeżeli przeżyje on próbę samobójczą, a jeżeli próba ta niestety okaże się skuteczna wobec jego rodziny.

Dochodzenie roszczeń przed Sądem

W przypadku targnięcia się na własne życie osoby chorej psychicznie lub cierpiącej na zaburzenia psychiczne istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania zarówno w postępowaniu karnym w tak zwanej procedurze adhezyjnej lub w odrębnej sprawie cywilnej. Odpowiedzialność karna ma jednak indywidualny charakter i jest znacznie bardziej rygorystyczna pod względem możliwość udowodnienia zarzucanego czynu, niż w przypadku odpowiedzialności cywilnej. Nie każdy delikt prawa cywilnego musi być bowiem przestępstwem.

Samobójstwo bliskiej osoby

Samobójstwo najbliżej osoby jest przykrym zdarzeniem, dlatego naturalnym jest, ze osoby które spotkało takie najczęściej nie mają ochoty, aby wspominać to wydarzenie. Należy jednak dochodzić roszczeń odszkodowawczych w związku z faktem, że placówka medyczna która jest za to odpowiedzialna powinna ponieść negatywne konsekwencje z tego tytułu. Osoba poszkodowana, np. członek rodziny może starać sie w kim przypadku o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w skutek utraty bliskiej osoby, a jeżeli osoba zmarła dostarczała jej środków utrzymania również odszkodowania w formie renty na okres, w którym osoba taka żyłaby jeżeli nie doszłoby do przedmiotowego, przykrego zdarzenia.

Pomoc naszej Kancelarii dla poszkodowanych

Nasza Kancelaria podchodzi do Klientów, których spotkało przykre zdarzenie z największą delikatności i taktem. Jest tak z uwagi na okoliczność, iż zdajemy sobie sprawie ze żadne pieniądze nie wynagrodzą stracie osoby najbliższej. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus