Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odpowiedzialność za świadczenie niepodzielne

Na czym polega niepodzielność świadczeń? 

Niektóre rodzaje świadczeń mają charakter niepodzielny. Świadczenie jest podzielne zgodnie z kodeksem cywilnym wówczas gdy można jej podzielić bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Sytuacja taka może wystąpić np. w przypadku gdy po stronie wierzyciela znajduje się kilka podmiotów. W takim przypadku każdy z wierzycieli może domagać się, aby dłużnik lub dłużnicy spełnili świadczenie na jego rzecz. Jednak w przypadku gdyby dłużnik wykonał żądanie jednego z wierzycieli pozostali byliby w tej sytuacji pokrzywdzeni. Z uwagi na ten fakt każdy z wierzycieli może się sprzeciwić świadczenia na rzecz jednego z wierzycieli. W takim przypadku przedmiot świadczenia trafia do depozytu sądowego. W przypadku gdy dłużnik pomimo sprzeciwu chociażby jednego z pozostałych wierzycieli spełni świadczenie określonego wierzyciela takie świadczenie będzie traktowane jako świadczenie spełnione do rąk osoby nieuprawnionej z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli jeden z wierzycieli przyjął świadczenie niepodzielne jest zobowiązany względem pozostałych do świadczenia regresowego na takich samych zasadach jak dłużnik solidarny. Jest to zrozumiałe, gdyż w skutek przyjęcia świadczenia niepodzielnego stał on się bezpodstawnie wzbogacony kosztem pozostałych wierzycieli. Warto także zauważyć, że w przypadku zwolnienia z długu dokonanego przez jednego z wierzycieli czynność ta odnosi skutek tylko i wyłącznie względem tego wierzyciela, a nie pozostałych, a zatem dłużnik będzie nadal zobowiązany względem tych pozostałych wierzycieli. Inaczej natomiast sytuacja kształtuje się w przypadku instytucji związanych z przedawnieniem. Zgodnie z kodeksem cywilnym zdarzenia takie jak zwłoka dłużnika, przerwanie czy zawieszenie biegu przedawnienia względem jednego z dłużników odnosi również skutek względem pozostałych.

Kilka podmiotów po stronie zobowiązanej

W przypadku natomiast gdy to po stronie zobowiązanej znajduję się kilka podmiotów przyjmuje się, że ich odpowiedzialność z braku odmiennego zastrzeżenia jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel lub wierzyciele mogą żądać zapłaty od każdego z dłużników solidarnych, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia także pozostałych z obowiązku spełnienia świadczenia. W takim przypadku co do zasady dłużnikowi, który spełnił świadczenie przysługuje względem pozostałych roszczenie regresowe do zwrotu proporcjonalnej części długu przypadającej na każdego z nich.

Pomoc Kancelarii w sprawach spornych 

W swojej praktyce zawodowej spotykam się z sytuacjami gdy świadczenie będące przedmiotem stosunku prawnego jest niepodzielne. Zapraszam do przeczytania innych artykułów znajdujących się na naszym blogu. Jeżeli natomiast potrzebujesz aby prawnik dokonał analizy Twojej konkretnej, indywidualnej sprawy zapraszamy do naszych Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus