Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Odpowiedzialność za świadczenie niepodzielne

Na czym polega niepodzielność świadczeń? 

Niektóre rodzaje świadczeń mają charakter niepodzielny. Świadczenie jest podzielne zgodnie z kodeksem cywilnym wówczas gdy można jej podzielić bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub wartości. Sytuacja taka może wystąpić np. w przypadku gdy po stronie wierzyciela znajduje się kilka podmiotów. W takim przypadku każdy z wierzycieli może domagać się, aby dłużnik lub dłużnicy spełnili świadczenie na jego rzecz. Jednak w przypadku gdyby dłużnik wykonał żądanie jednego z wierzycieli pozostali byliby w tej sytuacji pokrzywdzeni. Z uwagi na ten fakt każdy z wierzycieli może się sprzeciwić świadczenia na rzecz jednego z wierzycieli. W takim przypadku przedmiot świadczenia trafia do depozytu sądowego. W przypadku gdy dłużnik pomimo sprzeciwu chociażby jednego z pozostałych wierzycieli spełni świadczenie określonego wierzyciela takie świadczenie będzie traktowane jako świadczenie spełnione do rąk osoby nieuprawnionej z wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli jeden z wierzycieli przyjął świadczenie niepodzielne jest zobowiązany względem pozostałych do świadczenia regresowego na takich samych zasadach jak dłużnik solidarny. Jest to zrozumiałe, gdyż w skutek przyjęcia świadczenia niepodzielnego stał on się bezpodstawnie wzbogacony kosztem pozostałych wierzycieli. Warto także zauważyć, że w przypadku zwolnienia z długu dokonanego przez jednego z wierzycieli czynność ta odnosi skutek tylko i wyłącznie względem tego wierzyciela, a nie pozostałych, a zatem dłużnik będzie nadal zobowiązany względem tych pozostałych wierzycieli. Inaczej natomiast sytuacja kształtuje się w przypadku instytucji związanych z przedawnieniem. Zgodnie z kodeksem cywilnym zdarzenia takie jak zwłoka dłużnika, przerwanie czy zawieszenie biegu przedawnienia względem jednego z dłużników odnosi również skutek względem pozostałych.

Kilka podmiotów po stronie zobowiązanej

W przypadku natomiast gdy to po stronie zobowiązanej znajduję się kilka podmiotów przyjmuje się, że ich odpowiedzialność z braku odmiennego zastrzeżenia jest solidarna. Oznacza to, że wierzyciel lub wierzyciele mogą żądać zapłaty od każdego z dłużników solidarnych, z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia także pozostałych z obowiązku spełnienia świadczenia. W takim przypadku co do zasady dłużnikowi, który spełnił świadczenie przysługuje względem pozostałych roszczenie regresowe do zwrotu proporcjonalnej części długu przypadającej na każdego z nich.

Pomoc Kancelarii w sprawach spornych 

W swojej praktyce zawodowej spotykam się z sytuacjami gdy świadczenie będące przedmiotem stosunku prawnego jest niepodzielne. Zapraszam do przeczytania innych artykułów znajdujących się na naszym blogu. Jeżeli natomiast potrzebujesz aby prawnik dokonał analizy Twojej konkretnej, indywidualnej sprawy zapraszamy do naszych Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. 

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus