Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Odszkodowanie za błędy medyczne

Na czym polega błąd medyczny?

W dzisiejszych czasach bardzo często są przeprowadzane bardzo skomplikowane zabiegi medyczne. W takich sytuacjach zachodzi możliwość, ze lekarz przeprowadzający operacje popełni błąd. Nie będzie to oczywiście działanie celowe, lecz wynikać z przemęczenia, niewystarczającej wiedzy medyka lub po prostu z niedbalstwa. Niezależnie od przyczyny zaistnienia błędu medycznego odpowiada za niego placówka medyczna w której został popełniony błąd. Placówka medyczna jest również obligatoryjnie ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym faktem niezależnie od tego czy dana placówka jest wypłacalna istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Poszkodowany może zwrócić się najpierw do placówki medycznej, albo od razu skierować swoje roszczenie do Zakładu Ubezpieczeń odpowiedzialnego za szkodę.

Postępowanie przed Komisją Lekarską

Dodatkowo istnieje możliwość zwrócenia się ze stosownym wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Komisja taka zajmuje się oceną zasadności roszczeń o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych. Wniosek o zasądzenie odszkodowania w tym trybie może złożyć samodzielnie osoba poszkodowana lub też reprezentujący stronę adwokat lub radca prawny. Należy jednak podnieść, że w przypadku gdy poszkodowany zaakceptuje propozycję Zakładu Ubezpieczeń zrzeka on się dalszych roszczeń odszkodowawczych. Nie zawsze takie działanie jest więc zgodne z interesem samego poszkodowanego. W skład Wojewódzkiej Komisji Lekarskich wchodzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne, zwykle są to lekarze specjaliści oraz prawnicy. Wysokość odszkodowania w tym przypadku jest jednak co do zasady ograniczona do 100 tys. zł, a w niektórych przypadkach do 300 tys. zł.

Odszkodowanie i okresowa renta odszkodowawcza

Jeżeli poszkodowany w wyniku błędu medycznego nie jest zadowolony z wysokości odszkodowania formie jednorazowej lub w formie renty albo z wysokości zadośćuczynienia ma prawo wnieść powództwo do Sądu. W takim przypadku w toku procedura Sąd powoła biegłego lekarza specjalistę na okoliczność trzech zasadniczych faktów. Przede wszystkim konieczne jest ustalenie czy poszkodowany rzeczywiście poniósł uszczerbek na zdrowiu. W przypadku odpowiedzi negatywnej konieczne jest natomiast ustalenie czy uszczerbek ten powstał w wyniku zabiegu operacyjnego wykonanego w pozwanym Szpitalu. Kolejno należy ustalić, czy rzeczywiście w obecnym stanie nauki medycznej doszło do popełnienia błędu medycznego. Jeżeli również na te pytanie będzie odpowiedz pozytywna konieczne stanie się oszacowanie procentu uszczerbku na zdrowi a tym samym wartości powstałej szkody i wysokości ewentualnego odszkodowania.

Pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Prowadzimy sprawy o odszkodowania, z tytułu błędów medycznych

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus