Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Oferta

Elementy przedmiotowo istotne oferty

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach złożenie oferty zawarcia umowy jest wiążące dla osoby, która taką ofertę składa. Koniecznym aby uznać takie oświadczenie za wiążące jest to, aby zawierało one wszelkie elementy istotne ww. umowy. Istotne są tutaj również zagadnienia temporalne w zakresie obowiązywania oferty. Oferent może określić w sposób wyraźny jak długo będzie oczekiwać przyjęcia oferty, a tym samym jak długo oferta będzie pozostawać w mocy. W innych przypadkach znajdują tutaj zastosowanie przepisy art. 66 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przewidziano dwie regulację dotyczące tego zagadnienia. Po pierwsze w przypadku gdy, oferta zostaje złożona bezpośrednio w obecności drugiej stronie lub za pomocą środków komunikowania na odległość takich jak telefon, skype oferta przestaje obowiązywać wówczas gdy nie zostanie przyjęta przez oblata niezwłocznie. Oblat jest to osoba, do której adresowana jest oferta. Dla przykładu jeżeli sprzedawca handlu obwoźnego proponuje sprzedaż towaru określonej osobie oczekuje na odpowiedź niezwłocznie, a jeżeli jej nie uzyska milczenie poczytuje za odrzucenie oferty. Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku gdy oferta jest składana nie w sposób bezpośredni, a np. drogą mailową zakres obowiązywania oferty wyznacza okres, w którym oferta ta mogła być przyjęta w zwykłym toku czynności. Pojęcie w zwykłym toku czynności oznacza czas, że czas w którym adresat oferty mógł się zapoznać z ofertą i podjąć decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

Oferta złożona przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 

Oferta może być również złożona drogą elektroniczną, a w takim przypadku oblat może zadać zawarcia umowy tylko wówczas gdy zaakceptuje ofertę niezwłocznie. Dodatkowo oferent w przypadku umowy zawieranej drogą elektroniczna musi udzielić podmiotom do których jest ona adresowana określonych informacji, w szczególności o skutkach potwierdzenia oferty. Co do zasady oferta może być przyjęta wyłącznie bez jej modyfikacji. Dla przykładu oblat nie może przyjąć oferty z zastrzeżeniem, że żąda obniżenia ceny. W takim przypadku to ww. oświadczenie oblata będzie stanowić nową ofertę. Nie dotyczy to stosunków, które mają miejsce pomiędzy przedsiębiorcami, bowiem w takim przypadku zgłoszenie zastrzeżeń do oferty poczytuje się za jej przyjęcie. Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek gdy oferent w treści oferty zastrzegł, że może ona być przyjęta tylko bez zastrzeżeń, lub gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu do oferty zastrzeżeń oblata. W przypadku wątpliwości można zasięgnąć opinii adwokata lub radcy prawnego.

Więcej informacji prawnych 

Jeżeli omawiane zagadnienia Cię zainteresowały się zainteresowały więcej informacji prawnym może uzyskać w ramach konsultacji w Kancelarii znajdującej się w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus