Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Określenie wysokości roszczenia przez Sąd

Art. 322 kodeksu postępowania cywilnego

 Przepisy kodeksu postępowania cywilnego w art. 322 przewidują sytuację, gdy ustalenie wysokości roszczenia jest niemożliwe lub nader utrudnione. Regulacje ta należy ocenić pozytywnie, gdyż nie może zachodzić sytuacja, iż powód tylko i wyłącznie z powodu trudności dowodowych jest pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw przed Sądem. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że zastosowanie omawianej instytucji powinno stanowić ostateczność i być możliwe wyłącznie po wyczerpaniu wszelkich możliwości dowodowych. Warto zauważyć, że ww. instytucji chodzi wyłącznie o ustalenie kwoty żądania, a nie zasadności żądania co do istoty, w szczególności instytucja ta nie może służyć do ustalenia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Instytucja przewidziana w art. 322 kodeksu postępowania cywilnego nie może również zastępować inicjatywy stron postępowania, która jest wyrazem kontradyktoryjności procedury cywilnej.

Jak ustalić należną kwotę?

  Sama ocena kwoty żądania chociaż ustalona w sposób przybliżony nie ma charakteru dowolnego. Sąd przy ustalaniu ww. kwoty powinien wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w tym przepisy prawa materialnego. Sąd powinien dokonać oceny według własnego przekazania, ale zgodnie z zasadami wiedzy, doświadczenia życiowego oraz logicznego myślenia dlatego też ocena w tym zakresie powinna być dokonana w oparciu o spójną i logiczna argumentację, która znajdzie wyraz w ustnym uzasadnieniu orzeczenia, a na żądanie strony również w jego pisemnej wersji. Wniosek o uzasadnienie wyroku można wnieść samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego).

W jakich sprawach przepis znajduje zastosowanie?

  Przepis art. 322 kodeksu postępowania cywilnego może znaleźć zastosowanie również w sprawach pracowniczych, zwłaszcza w zakresie ustalenia wynagrodzenia (dochodu) pracownika z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych. W sprawach tego rodzaju jeżeli czas pracy nie był ewidencjonowany w oparciu o zeznania świadków co do zasady nie jest możliwe dokładne obliczenie ilości przepracowanych godzin oraz należnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Sąd może przyjąć wartość szacunkową. W orzecznictwie podkreśla się jednak, ze w tej sytuacji Sad musi wziąć pod uwagę przepisy regulujące zasady ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, w szczególności za pracę w godzinach nocnych.

Jak gromadzić dowody?

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz zajmuje się wszechstronnym gromadzeniem materiału dowodowego. Należy jednak zaznaczyć, że najczęściej dostarczenie dowodów na podnoszone okoliczności należy do zadań Klienta.Dowodem może być co do zasady wszystko co może przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego. Kancelaria posiada biuro w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus