Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Operat szacunkowy

Na czym przede wszystkim polega zawód rzeczoznawcy?

Zawód rzeczoznawcy majątkowego polega przede wszystkim na wycenianiu rzeczy ruchomych oraz nieruchomości. W postępowaniu sądowych operaty szacunkowe określające wartość rzeczy lub praw pełnią bardzo istotną rolę. W przypadku gdy dla rozstrzygnięcia postępowania konieczne jest ustalenie wartość nieruchomości konieczny jest wówczas co do zasady udział rzeczoznawcy majątkowego. Dla przykładu w sprawie o zachowek w celu ustalenia należnej powodowi od pozwanego kwoty konieczne jest ustalenie wartości nabytego przez spadkodawcę spadku. Oczywiście strony nie muszą zlecać sporządzenia operatu szacunkowego jeżeli w zakresie, który ma polegać ocenie dojdą do porozumienia. Sporządzenie operatu szacunkowego można zlecić jeszcze przed wszczęciem powództwa. Dla przykładu uprawniony stara się o zapłatę odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń, w którym był ubezpieczony sprawca. Ubezpieczyciel zwykle nawet jeżeli uznaje zasadność roszczenia co do zasady najczęściej próbuje zaniżyć kwotę odszkodowania. Poszkodowany jest najczęściej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie posiada wiedzy na temat sposoby wyceny. Nawet jeżeli kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela w sposób oczywisty są niższe niż wynikałoby to z wartości poniesionej szkody weryfikację wyceny Ubezpieczyciela może dokonać wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który jest osobą kompetentną w tym zakresie. W takiej sytuacji potencjalny powód musi wyłożyć kwotę tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego, a mianowicie sporządzenie wyceny szkody. Może się wtedy okazać, że kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela w całości wyczerpują roszczenie uprawnionego, w przeciwnym przypadku natomiast należy rozważyć wniesienia stosownego powództwa do Sądu. Powództwo takie może sporządzić również adwokat lub radca prawny.

Koszty procesu

Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku uwzględnienia powództwa Sąd zobowiązuje pozwanego do zwrotu oprócz należności dochodzonej pozwem również kosztów poniesionych przez powoda w związku z wniesieniem pozwu. Do kosztów tych należy zaliczyć również koszt sporządzenia operatu szacunkowego w związku z tym, że jest to koszt celowo poniesiony w celu dochodzenia swoich praw przed Sądem przez powoda. Powód przed wniesieniem powództwa ma prawo zweryfikować zasadność swojego roszczenia. Tezę tę potwierdza bogate orzecznictwo sądowe. Niezależnie od tego w toku sprawy Sąd może powołać biegłego rzeczoznawcę majątkowego jeżeli prywatny operat szacunkowy budzi poważne wątpliwości, druga strona sporządziła opozycyjny operat szacunkowy lub zgłosiła uzasadnione zastrzeżenia do operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie powoda.

Współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi

Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie współpracuje z biegłym rzeczoznawcą majątkowym. Na zlecenie naszej Kancelarii rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe na potrzeby toczących się przed Sądem postępowań lub w celu wstępnej weryfikacji zasadności roszczeń co do istoty oraz kwoty.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus