Ostrożność procesowa

Na czym polega ostrożność procesowa?

Pod pojęciem ostrożności procesowej rozumiemy szereg działań mających na celu uniknięcie negatywnych następstw procesowych, których można się spodziewać. Profesjonalny pełnomocnik taki jak adwokat lub radca prawny powinien przewidywać wszelkie możliwe scenariusze rozwoju sprawy sądowej i w tym celu stosownie się zabezpieczyć. Z uwagi na ten fakt bardzo często w pismach procesowych znajdują się zarzutu na wypadek zgłoszenia zarzutu przez drugą stronę. Dla przykładu z ostrożności procesowej pozwany pomimo kwestionowania roszczenie dochodzonego przez powoda podnosi zarzut potrącenia. Jest to zarzut ewentualny, gdyż pozwany kwestionuje roszczenie powoda co do zasady. Nie mniej jednak na wypadek gdyby Sąd uznał stanowisko powoda za zasadne, aby ograniczyć wartości zobowiązania pozwany chce aby zostało one pomniejszone o wartość wierzytelności, która przysługuje pozwanemu względem powoda. Taki zarzut nazywamy w doktrynie prawa zarzutem ewentualnym. Podobnie jest w przypadku gdy pozwany kwestionuje legitymacje procesowa powoda lub swoją, a pomimo tego faktu podejmuje merytoryczną obronę. Innym przykładem zastosowania tej instytucji jest wniosek ewentualny o rozłożenie świadczenia na raty. Wniosku takiego nie można w żadnym przypadku traktować jako uznanie powództwa. Pozwany we wniosku takim jednoznacznie oświadcza, że kwestionuje żądanie pozwu jednak na wypadek gdyby Sąd przyznał racje powodowi i zasądził na jego rzecz stosowne kwoty pozwany wnosi o rozłożenie świadczenia na raty. W przypadku gdy powództwo zostanie uwzględnione Sąd powinien rozpatrzyć wniosek pozwanego w tym zakresie.

Kiedy warto podejmować działania w ramach ostrożności procesowej?

Dobry prawnik zawsze działań z należytą ostrożnością procesową. Czasami lepiej podjąć działania, które okażą się niepotrzebne lub bezcelowe pod warunkiem, że nie będą one się wiążąc dodatkowymi nakładami finansowymi aniżeli pominąć zarzut istotny z punktu widzenia interesów majątkowych reprezentowanego podmiotu. Oczywiście w przypadku ujawnienia nowych okoliczności w sprawie lub powołania nowych zarzutów przez stronę przeciwną strona ma prawo się do nich ustosunkować. Z profesjonalnego punktu widzenia należy jednak w treści pozwu zawrzeć wszelkie możliwe informacje co pozwoli na przyspieszenie postępowania. Szybkość postępowania jest istotna zwłaszcza w sprawach o zapłatę, gdyż wypłacalność dłużnika może zmieniać się w sposób niekorzystny wraz z upływem czasu.

Pomoc Kancelarii Radcy Prawnego

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną gwarantującą najwyższy poziom ochrony interesów majątkowych oraz osobistych obsługiwanych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.