Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Papiery wartościowe

Cechy papierów wartościowych 

 Papiery wartościowe to szczególnego rodzaju dokumenty, z którym łączy się określona wartość majątkowa. Regulację o charakterze ogólnym dotyczące papierów wartościowych znajdują się w kodeksie cywilnym. Przepisy szczegółowe dotyczące papierów wartościowych znajdują się natomiast w ustawach szczególnych, w szczególności w ustawie o obligacjach, czy w ustawie prawo wekslowe. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych jest ich formalny charakter. Oznacza to, że muszą one posiadać wszelkie niezbędne elementy dla swojej ważności. Przykładem panieru wartościowego jest między innymi weksel, który zobowiązuje wystawcę weksla do zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Rodzaje papierów wartościowych 

  Papiery wartościowe mogą mieć charakter imienny lub na okaziciela. Ten pierwszy rodzaj papieru wartościowego cechuje się tym, że dłużnik ma prawo i obowiązek spełnić zobowiązanie które wynika z tego dokumentu po jego okazaniu bez względu na osobę okaziciela. Natomiast imienne papiery wartościowe zobowiązują do zapłaty na ręce ściśle określonej osoby. Po zapłacie zobowiązania wynikającego z papieru wartościowego dłużnik ma prawo żądać zwrotu ww. dokumentu, sporządzenia na nim stosownej adnotacji o spłacie lub też zniszczenia. Takie czynności mają uchronić interesy dłużnika, który byłyby naruszone w przypadku zgłoszenia przez wierzyciela ponownego żądania zapłaty na tej samej podstawie prawnej. Niektóre papiery wartościowe o charakterze imiennym mogą być przenoszone na inną osobę i wówczas w przypadku ich zbycia konieczne jest naniesienie odpowiedniej adnotacji na dokumencie zwanej indosem. Niektóre natomiast papiery wartościowe zakazują przeniesienia ich na inna osobę. W niektórych przypadkach gdy dłużnik poweźmie wątpliwość co do tego czy okaziciel papieru wartościowego jest rzeczywistym wierzycielem może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. W tej sytuacji warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym.

Specyfika poszczególnych rodzajów papierów wartościowych 

  W przypadku papierów wartościowych dłużnik może się co do zasady powoływać jedynie zarzutu w zakresie ważności dokumentu (brak podpisu) oraz jego treści (np. ziszczenie się warunku). Nie dotyczy to natomiast papierów wartościowych o charakterze imiennym, gdyż w przypadku takich zobowiązań istnieje możliwość powoływania się również na zarzutu przysługujące dłużnikowi względem wierzyciela lub poprzednich wierzycieli (zarzut spełnienia zobowiązania).

Kontakt z Nami 

  Papiery wartościowe znajdują szerokie zastosowanie głównie w obrocie gospodarczym. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus