Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Pisma procesowe

Wymagania dla pis procesowych 

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym powinny spełniać określone wymagania. Jeżeli wymagania te nie zostaną spełnione przez osobę wnoszącą pismo Sąd wzywa stronę do uzupełnienia pod rygorem zwrotu pisma. Warto na wstępie zaznaczyć, że w niektórych przypadkach pismo procesowe musi zostać wniesione na urzędowych formularzu, np. w przypadku wnoszenia pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Wymogi formalne określone w kodeksie postępowania cywilnego 

Każde pismo procesowe musi spełniać wymogi określone w art. 126 kodeksu postępowaniu cywilnego. Przede wszystkim do elementów tych należy oznaczenie sądu, do którego jest skierowane. Nie musi być natomiast wskazany wydział Sądu, aczkolwiek dobrze jest zamieścić w piśmie taką informację, o ile oczywiście jesteśmy pewni jaki wydział rozpozna naszą sprawę. W piśmie procesowym, najlepiej w nagłówku powinna znaleźć się także informacja dotycząca rodzaju wnoszonego pisma, np. pozew, apelacja. Nie mniej jednak tytuł pisma nie ma decydującej roli, bowiem złe zatytułowanie pisma nie wywołuje skutków. Pismo ocenia się zawsze według jego treści. Piśmie powinniśmy określić czego żądamy i na jakie okoliczności się powołujemy. Sąd orzeka na podstawie  materiału dowodowego dlatego wszelkie twierdzenia zawarte w piśmie powinniśmy oprzeć na stosowanych wnioskach dowodowych. Każde pismo powinno być również zakończone podpisem osoby wnoszącej pismo w imieniu w własnym, bądź wnoszącego pismo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Przy sporządzaniu pism pomóc może zawodowy prawnik, taki jak adwokat lub radca prawny.

Dodatkowe wymagania dla pism procesowych 

Niektóre pisma muszą spełniać też dodatkowe wymagania. Takim pismem jest pierwsze pismo wnoszone w danej sprawie. Takie pismo musi zawierać imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli ustawowych oraz pełnomocników ze wskazaniem adresów zamieszkania tych osób (jest to konieczne do doręczenia im odpisu pisma). Dodatkowo osoba wnosząca pismo musi wskazać numer PESEL powoda lub numer NIP, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi numer KRS. Jeżeli dana osoba nie podlega wpisowi do KRS należy wskazać numer innej ewidencji lub Numer Identyfikacji Podatkowej powoda. Dotyczy to sytuacji gdy powód nie jest osobą fizyczną. Również innego rodzaju pisma wymagają spełnienia dodatkowych formalności, np. pozew musi zawierać wartość przedmiotu sporu, a apelacja oznaczenia zaskarżonego orzeczenia. W przypadku braku tych elementów strona zostanie wezwana do uzupełnienia braków formalnych.

Kontakt z Kancelarią 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus