Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Poświadczenia dokumentów przez prawnika

Kopia dokumentu w procedurze cywilnej 

W postępowaniu cywilnym obowiązuje rygor, który polega na tym, że wartość dowodową posiadają wyłącznie dokumenty o charakterze oryginalnym. Jest to sporo utrudnienie dla stron postępowania, z uwagi na okoliczność, iż oryginalne dokumenty są bardzo cenne i niejednokrotnie potrzebne w różnych postępowaniach sądowych i administracyjnych. W takiej sytuacji można oczywiście sporządzić poświadczoną notarialnie kopie co wiąże się jednak z dodatkowymi opłatami. W przypadku gdy dokumentów tych jest niewiele takie rozwianie nie stanowi problemu. Inaczej jest w sytuacji gdy zachodzi konieczność poświadczenia notarialnego kilkudziesięciu lub nawet kilkuset stron. Nie zaleca się natomiast składania do Sądu oryginalnych dokumentów, gdyż te zawsze powinny pozostawać w dyspozycji strony. Oczywiście od tej zasady są wyjątki. Dla przykładu testament holograficzny należy przedłożyć do Sądu w oryginale, nie jest bowiem wystarczające złożenie wyłącznie odpisu tego dokumentu. Oryginał dokumentu jest również potrzebny w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona wątpliwości co do jego wiarygodności. Ekspert od badania pisma metodą porównawczą mylnie nazywany w języku potocznym grafologiem może określić wiarygodność podpisy wyłącznie na podstawie dokumentu oryginalnego, gdzie znajduje się przedmiotowy podpis.

Poświadczanie dokumentów przez adwokata

Sporym ułatwieniem dla stron wprowadzonym przed kilkoma laty jest możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przez prawnika. W tej sytuacji warunkiem jest jednak to, aby prawnik ten posiadał uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Wynika z tego, że poświadczyć dokumentów nie może np. aplikant adwokacki lub radcowski, czy prawnik zatrudniony w firmie jako In house (oczywiście, jeżeli nie jest radcą prawnym). Kolejnym warunkiem jest to, aby adwokat lub radca prawny występował w danej sprawie jako pełnomocnik. Nie może zatem być tak, że ww. prawnik defakto wykonuje funkcję notariusza. Poświadczenie dokumentów ma bowiem w tym zakresie charakter incydentalny związany z udzielonym pełnomocnictwem. Na poświadczonym przez zawodowego zastępcę procesowego z pełnymi uprawnieniami dokumencie powinien znaleźć się jego podpis oraz data dokonania czynności. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby dokument został skopiowany w Kancelarii adwokackiej lub radcowskiej, gdyż wówczas nie zachodzi wątpliwość co do tego, aby kopia różniła się w jakimś zakresie o oryginału. Umożliwia to też zapisania kopii w systemie informatycznym co pozwala na jej zwielokrotnienie nieograniczoną ilość razy. Niezależnie od tego adwokat lub radca prawny przed podpisaniem poświadczonego odpisu powinien zapoznać się z oryginałem dokumentu.

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu, a także w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podkarpacia do skorzystania z naszych usług.  

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus