Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Poddzierżawa

Istota umowy dzierżawy

Na podstawie umowy dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się do oddania w ręce dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do używania. Dzierżawca jako posiadacz zależny, a nie samoistny nie może swobodnie dysponować przedmiotem dzierżawy, a jedynie w granicach przysługujących mu na podstawie umowy uprawnień. Umowa dzierżawy może być wypowiedziana jeżeli została ona zawarta na czas nieokreślony w terminach określonych w kodeksie cywilnym lub umowie. W niektórych jednak przypadkach nie ma obowiązku zachowania wspomnianych terminów wypowiedzenia, i Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem krótszego niż przewidzianego w umowie lub ustawie okresu wypowiedzenia. W niniejszym artykule zostanie omówione właśnie to zagadnienie.

Skutki oddania przedmiotu umowy w poddzierżawę

Zgodnie z kodeksem cywilnym Dzierżawca nie ma prawo oddać do używania osobie trzeciej przedmiotu dzierżawy do używania. Dotyczy to zarówno poddzierżawy czyli odpłatnego oddania do używania przedmiotu dzierżawy jak i użyczenia, które jest dokonywane bez wynagrodzenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym oraz poglądami literatury złamanie tego zakazu może obejmować zarówno rozporządzeniem całością przedmiotu dzierżawy jak i jego nawet małą częścią. Oczywiście nie dotyczy to przypadków gdy Wydzierżawiający zgodził się na ww. czynności. Zgoda na zawarcie umowy poddzierżawy czy użyczenia może być wyrażona w dowolnej formie. Oczywiście ciężar udowodnienia faktu, iż zgoda taka została udzielona ciąży na Dzierżawcy, dlatego też w jego interesie jest uzyskania pisemnego oświadczenie Wydzierżawiającego w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, ze umowa poddzierżawy zawarta bez uzyskania zgody Wydzierżawiającego jest nieważna. Przepisy nie przewidują sankcji nieważności w tym przypadku wbrew obiegowej opinii. Umowa taka jest nadal ważna zachodzi jednak ryzyko że wygaśnie w skutek wypowiedzenia podstawowego stosunku podstawowego dzierżawy.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia można również wezwać Dzierżawcę do opróżnienia i opuszczenia zajmowanego gruntu. Od momentu upływu okresy wypowiedzenia Wydzierżawiającemu będzie natomiast przysługiwać względem Dzierżawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Pismo zawierające wypowiedzenie umowy oraz wezwanie do upuszczenia i opróżnienia przedmiotu dzierżawy może sporządzić w imieniu zainteresowanego również adwokat lub radca prawny.

Pomoc Kancelarii. 

W kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie istnieje możliwość odbycia konsultacji z zakresy prawa rzeczowego. Zapraszamy również do lektury innych materiałów znajdujących się na stronie.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus