Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie klauzulowe

Na czym polega postępowanie klauzulowe

Postępowanie klauzulowe ma na celu zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego, np. wyroku Sądu w klauzule wykonalności. Postępowanie klauzulowe cechuje się szybkością, bowiem Sąd nadaje klauzule wykonalności w terminie maksymalnie 3 dni od wypłynięcia stosownego wniosku. Klauzula wykonalności opiewa na konkretnego dłużnika i konkretnego wierzyciela. Po nadaniu klauzuli wykonalności orzeczenie nadaje się do egzekucji, dlatego wierzyciel może złożyć wniosek do Komornika o jej wszczęcie. Postępowanie klauzulowe rozpatruje Sąd w składzie jednego sędziego. Klauzula wydawana jest co do zasady na wniosek wierzyciela, a w niektórych przypadkach również z urzędu. Dokładne brzmienie klauzuli wykonalności określa rozporządzenie. Koszty postępowania klauzulowego co do zasady pokrywa dłużnik.

Zmiana wierzyciela, a mowa klazula wykonalności

Uzyskanie nowej klauzuli wykonalności jest konieczne w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci dłużnika. W takim przypadku wierzyciel musi ustalić czy po dłużniku zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Pomocny w tym zakresie może być Krajowy Rejestr Spadkowy. Jeżeli postępowanie takie nie zostało po dłużniku przeprowadzone wierzyciel powinien złożyć wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku po dłużniku. Po uzyskaniu postanowienia określającego krąg spadkobierców po dłużniku wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika dołączając do wniosku ww. postawienie. Uzyskanie nowej klauzuli wykonalności jest także konieczne w sytuacji gdy następuje zmiana wierzyciela. W takim przypadku nowy wierzyciel musi wystąpić do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączając do wniosku umowę, na podstawie której nastąpiła cesja wierzytelności. Uzyskanie klauzuli wykonalności wymagane jest również gdy wierzyciel chce prowadzić egzekucję z majątku dłużnika objętego majątkową wspólnością majątkową małżeńską. Sąd nada klauzule wykonalności w takim przypadku przeciwko drugiemu małżonkowi, która będzie uprawniać do egzekucji z majątku wspólnego jeżeli wierzyciel wykaże, że małżonek wyraził na piśmie zgodę na zaciągniecie dochodzonego zobowiązania. Na klauzule wykonalności lub odmowę jej wydania przysługuje zażalenie w terminie 7 dni, który dla wierzyciela biegnie od dnia wydania postanowienia o odmowie nadania klauzuli lub wydania tytułu wykonawczego, a dla dłużnika od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Kontakt z naszą Kancelarią

Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz zajmuje się pomocą wierzycielom w postępowaniu egzekucyjnym, Nasza siedziba znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Radca prawny może reprezentować wierzyciela w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus