Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie nakazowe

Szczególny rodzaj postępowania 

Postępowanie nakazowe to szczególny rodzaj postępowania, w którym orzeczenie (nakaz zapłaty) może być wydane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje Sąd na wniosek powoda zawarty w pozwie. Postępowanie nakazowe może należeć do właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego lub Okręgowego w zależności od wartości dochodzonego zobowiązania. W procedurze tej można dochodzić wyłącznie należności pieniężnych. 

Treść nakazu zapłaty 

W nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd wzywa pozwanego do zapłaty dochodzonej przez powoda kwoty. Pozwany może również złożyć w tym terminie zarzuty, które mają skutek kasatoryjnego środka odwoławczego. Termin na wniesienie odwołania liczy się od dnia doręczenia nakazu na prawidłowy adres. W przypadku wniesienia w terminie i we właściwej formie zarzutów nakaz zapłaty nie  traci jednak moc, a Sąd rozpoznaje sprawę w trybie zwyczajnym, a dopiero uchylenie nakazu zapłaty przez Sąd pozbawia go wykonalności.

Kiedy Sąd wyda nakaz zapłaty? 

Dowodami dołączonymi do pozwu, uzasadniającymi wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są: dokumenty urzędowe (dokumenty te korzystają z domniemanie wiarygodności), zaakceptowane przez dłużnika rachunki (np. faktury pod którymi pozwany się podpisał akceptując wysokość i istotę zobowiązania), wezwania dłużnika do zapłaty oraz pisemne uznanie długu przez pozwanego, dokument weksla, czeku, warrantu lub rewersu (jeżeli ich prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości). Podmiotem uprzywilejowanym jest w tym przypadku bank, który może uzyskać nakazu zapłaty również na podstawie dołączonego  do pozwu wyciągu z rachunku bankowego w raz z dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Wyciąg ten musi być jednak prawidłowo podpisany przez osoby upoważnione i zaopatrzony w pieczęć banku. W tych sprawach warto poradzić się adwokata lub radcy prawnego.

Egzekucja z nakazu zapłaty 

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł wykonawczy bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że z prawomocnym nakazem zapłaty powód może udać się do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak nakaz zapłaty został nieprawidłowo doręczone (np. na niewłaściwy adres pozwanego) Sąd jest zobowiązany do uchylenia nakazu zapłaty z urzędu. W swojej praktyce sporządzam zarówno pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jak i w imieniu swoich klientów wnoszę zarzuty od nakazów zapłaty. Bardzo często zajmuje się również wnioskami o uchylenie z urzędu nieprawidłowo doręczonego nakazu zapłaty. Moje Kancelarie znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie, zapraszam również do umówienia spotkania na ternie Przemyśla.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus