Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Postępowanie przed sądem arbitrażowym

Umowne postanowienie o Sądzie Arbitrażowym 

Jak wiadomo w umowie strony mogą zawrzeć postanowienie, że spory powstałe na jej gruncie będzie rozpoznawać wskazany Sąd Polubowny. Sądy takie zwykle działają na zasadach komercyjnych. Procedura postępowania przed tymi Sądami jest określona w regulaminie lub statucie takiego Sądu, a w pewnym zakresie również przez normy zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustalenia stron. W niniejszym artykule zostanie omówiona procedura postępowania przed Sądem polubownym uregulowana częściowo przez kodeks postępowania cywilnego.

Postępowania przed Sądem arbitrażowym 

Zasadą, której nie można wyłączyć wewnętrznymi przepisami Sądu Arbitrażowego jest zasada równości stron. Zasada ta przejawia się w szczególności tym, że każda ze stron ma prawo do wysłuchania przez organ orzekający oraz przedstawienia swoich racji. Jeżeli przepisy wewnętrzne lub kodeks postępowania cywilnego nie reguluje danej kwestii do organu orzekającego należy określenie trybu postępowania, który musi jednak realizować zasadę równości stron. Podobnie jest w przypadku, gdy strony nie uzgodniły miejsca posiedzenia Sądu Arbitrażowego, gdyż wówczas decyzja w tym zakresie należy do ww. Sądu. W zakresie postępowania przed Sądem polubownym nie stosuje się natomiast odpowiednio przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Sąd polubowny jest zobowiązany do doręczenia pozwanemu tzw. wezwania na arbitraż. Wezwanie takie powinno zawierać przede wszystkim oznaczenie strony pozwanej oraz powodowej, a także przedmiot sporu z informacją o zapisie na Sąd Polubowny. Jeżeli strony nie podjęły wspólnej decyzji o wyborze języka postępowania decyzja w tym zakresie należy do Sądu Polubownego. W takim przypadku pisma wnoszone do Sądu powinny być przetłumaczone na język, w którym prowadzone jest postępowania, jeżeli nie są sporządzone w tym języku. Nie dotyczy to przypadków gdy Sąd nie wezwie strony wnoszącej pismo do przedłożenia takiego tłumaczenia. W toku prowadzonego postępowania Sąd polubowny, w przeciwieństwie do Sądu powszechnego nie jest uprawniony do stosowania środków przymusu, ani nakładania kar pieniężnych na świadków nie stawiających się na wyznaczona rozprawę, na którą zostali wezwani. W celu wykonania takich czynności Sąd arbitrażowy ma prawo zwrócić się do właściwego Sądu Rejonowego. W postępowaniu przed Sądem polubownym strony mogą być reprezentowane przez radców prawnych, adwokatów lub inne osoby.

Pomoc Kancelarii w sprawach przed Sądem Arbitrażowym 

 Kancelaria Radcy Prawnego na stronie której się znajdujesz ma swoje siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości reprezentacji w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przed Sądem Polubownym zapraszamy do osobistej wizyty w Kancelarii lub kontaktu telefonicznego w godzinach pracy.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus