Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Posiadamy także Kancelarie w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 17/4, gdzie specjalizujemy się między innymi w pomocy w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej w Rzeszowie przed Sądem Rejonowym.

Oddział Kancelarii
w Przeworsku

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego w Jarosławiu z biurem w centrum miasta

Oddział Kancelarii
w Jarosławiu

Potrzebujesz prawnika z Przeworska? Zapraszamy do naszej Kancelarii w centrum miasta.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Nie mam informacji o dłużniku, co mam robić? 

 Bardzo często zdarza się tak, że wierzyciel nie posiada informacji na temat majątku oraz dochodu dłużnika. Wierzyciel może samodzielnie poszukiwać majątku dłużnika. Wierzyciel posiada jednak bardzo wąskie uprawnienia. Zazwyczaj czynności z tego zakresu są zlecane firmom detektywistycznym zajmującym się wywiadem gospodarczym. Koszty takich usług są bardzo wysokie dlatego ich zlecenie jest opłacalne wyłącznie w przypadku wysokich należności. Dodatkowo nie zawsze zlecenie takich usług jest skuteczne. Detektyw nie jest organem państwowym dlatego podmioty publiczne oraz prywatne nie są zobowiązane do udzielaniu mu informacji. Warto również znaczyć, że koszty wynagrodzenia detektywa nie są zwracane przez dłużnika w ostatecznym rozrachunku.

Jak szukać majątku dłużnika? 

  Wierzyciel ma także możliwość zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornikowi. Czynności komornika w tym zakresie są odpłatne. Opłata ta wynosi 2 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Opłatę tę musi uiścić wierzyciel, w przeciwnym przypadku komornik nie ma obowiązku przystępowania do czynności. W przypadku gdy poszukiwania okażą się skuteczne i komornik odnajdzie składniki majątku dłużnika wierzyciel jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 5 % szacunkowej wartości tego majątku, z tym zastrzeżeniem, że opłata ta nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta jest pomniejszona o wartość już uiszczonej opłaty (2 % minimalnego wynagrodzenia, obecnie ok. 80 zł ). Oczywiście w ostatecznym rozrachunku koszty te obciążają dłużnika, jednak co oczywiste warunkiem w tym przypadku jest skuteczna egzekucja. W przypadku gdy egzekucja okaże się bezskuteczna komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W postanowieniu tym doliczone są do należności głównej koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym opłaty z tytułu poszukiwania majątku. Oznacza, to że przy ponownym przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego istnieje możliwość odzyskania tych opłat.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego 

  W obecnym stanie prawnym nie trzeba już wskazywać sposobu egzekucji. Z uwagi na ten fakt w przypadku gdy nie znamy źródeł dochodu i majątku dłużnika najlepiej zlecić poszukiwanie tego majątku dłużnika, a we wniosku egzekucyjnym żądać przeprowadzenia egzekucji ze wszelkich znanych komornikowi źródeł majątku oraz dochodów dłużnika. Oczywiście możliwe jest również to, że przeciwko danej osobie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez tego samego komornika, a wtedy komornik może posiadać informacje na temat składników majątku czy dochodów dłużnika bez wykonywania czynności w zakresie poszukiwania tych informacji.

Kontakt z Nami 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga na drodze formalno-prawnej w odzyskaniu niezaspokojonych należności. Postępowanie sądowe nie zawsze jest zakończeniem procedury prowadzącej do zaspokojenia wierzytelność. Dopiero skuteczna egzekucja jest miernikiem sukcesu.

Obsługujemy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. specjalizując się w sprawach pracowniczych, dotyczących upadłości konsumenckiej oraz rejestrowych. Prowadzimy stałą i doraźna obsługę biura rachunkowych, firm transportowych, przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem nieruchomości, wirtualnych biur, które prowadzą działalność w takich miastach jak Rzeszów oraz Kraków. Zapraszamy  przedsiębiorców do kontaktu, w celu przedstawienia oferty na obsługę prawną ich firmy.

Zaufali Nam między innymi:

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

 

Znajdź Nas

Kontakt z Kancelarią 

Tel. 

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus